Nowości w zbiorach – 2019-07-09

1. Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego, M. W. Sienkiewicz, UMCS, 2019

2. Nadwyżka czy deficyt kompetencji? : konsekwencje niedopasowania na rynku pracy, M. Kocór, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019

3. Nowe kierunki w kryminologii, red. nauk. E. Drzazga, red. nauk. M. Grzyb, SCHOLAR, 2018

4. Proces karny : zarys systemu, Wyd. 14, P. Hofmański, S. Waltoś, Wolters Kluwer, 2018

5. Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych, T. Wiśniewski, M. Smolska, K. Zioło, DIFIN, 2019