Nowości w zbiorach – 2019-07-10

1. Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych : konstrukcja, dobór, charakterystyki ogólne, Wyd. 2,
D. Muniak, PWN, 2019

2. Inteligentny budynek : poradnik projektanta, instalatora i użytkownika, K. Duszczyk,
A. Dubrawski, A. Dubrawski, M. Pawlik, M. Szafrański, PWN, 2019

3. Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa, M. K. Gąsowska, DIFIN, 2018

4. Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi, I. Matysiak, SCHOLAR, 2019

5. Nanomateriały w budownictwie i architekturze, Z. Trzaska, M. Trzaska, PWN, 2019

6. Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, A. Kaźmierska-Patrzyczna, POLTEXT, 2019

7. Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, T. Maślanka, CeDeWu, 2019

8. Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce, A. Richert-Kaźmierska, CeDeWu, 2019

9. Pomoc rozwojowa : sukces czy porażka? : krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce, D. Wojtowicz, POLTEXT, 2019

10. Prawo administracyjne, red. nauk. M. Wierzbowski, red. nauk. J. Jagielski, Wolters Kluwer, 2019

11. Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE, A. Siwkowska, C.H. Beck, 2019

12. Rodzina zastępcza : uregulowania prawne a praktyka sądowa, K. Walancik-Ryba, PWN, 2019

13. Segregacja zawodowa według płci w krajach OECD, W. Domagała, SCHOLAR, 2019

14. Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego, D. P. Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki, 2019

15. System do mieszkania : perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego,
A. Twardoch, Bęc Zmiana, 2019

16. Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce, R. Czyżycki, Uniwersytet Szczeciński, 2019

17. Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona, M. Paluszkiewicz, Uniwersytet Łódzki, 2019

18. Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji,
red. nauk. S. Przytuła, PWN, 2019