Nowości w zbiorach – 2019-08-09

1. Kryminalistyka, Wyd.13, B. Hołyst, Wolters Kluwer, 2018

2. Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, Wyd. 2, A. Baryłka, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2018

3. Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Tom 1. Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych, A. Baryłka, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2018

4. Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Tom II. Problemy techniczno-prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych, A. Baryłka, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2019

5. Prawo karne, Wyd. 12, A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, C. H. Beck, 2019

6. Prawo zamówień publicznych w praktyce, J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko, Wolters Kluwer, 2018