Nowości w zbiorach – 2019-08-09

1. Partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, T. Gądek-Hawlena, PRESSCOM, 2019

2. Podstawowe rynki rolne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej : poziom i uwarunkowania rozwoju, A. Czyżewski, D. Czakowski, KPSW Bydgoszcz, 2017

3. Prawo karne w ochronie praw dziecka, red. nauk. I. Zgoliński, red. nauk. A. Grześkowiak, KPSW Bydgoszcz, 2018

4. Psychopatologia pracy : komentarze i propozycje ćwiczeń, A. M. Manek, HUMANITAS, 2019

5. Sprawcy przemocy w rodzinie : uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy,
A. Witkowska-Paleń, Uniwersytet Rzeszowski, 2019

6. Teoria budowy modeli biznesowych, T. Waściński, Politechnika Warszawska, 2019

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przykładach, red. nauk. G. Wojtkowiak, red. nauk. B. Skowron-Mielnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2019