Nowości w zbiorach – 2020-08-31

1. Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie, Krzysztof Ficoń, Bel Studio, 2020

2. Nierówności społeczne : ujęcie geograficzne, Iwona Kiniorska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020

3. Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce, Paweł Bucoń, Dom Wydawniczy Elipsa, 2020

4. Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej, Adam Zofka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2019

5. Modelowanie i analiza procesów w organizacji, Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020

6. Podstawy rynku kapitałowego : instytucje, instrumenty, metody inwestycyjne, Agnieszka Tomczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020

7. Generacja NEET : obraz własny, doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy, Ewa Krause, Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019

8. Żebractwo : studium prawnokarne, Jarosław Janikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020

9. Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki, Alicja Winnicka-Wejs, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020

10. Fundusze europejskie w regionach : dotychczasowe doświadczenia i wyzwania / redakcja naukowa Edyta Małecka-Ziembińska. Poznań : Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020

11. Wyzwania polityki społecznej : wybrane aspekty, pod redakcją Adama Kubowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020

12. Kwestia młodzieży w polityce rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Agata Ludwiczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019

13. Zużycie techniczne obiektów budowlanych : metody i kryteria oceny, [opracował: inż. Krzysztof Kupniewski ; redakcja: mgr Marzena Kowalska], WACETOB Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, lipiec 2020

14. Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, Jerzy Jaskiernia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020