Nowości w zbiorach – 2021-07-07

1. Człowiek a patologie społeczne, Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera, Wyd. 2,  Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

2. Gospodarka światowa : geneza i ewolucja do czasów pandemii, Rafał Matera, Janusz Skodlarski, Wyd. 2, PWN, 2021

3. Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+, Maria Płonka, Jolanta Stanienda, Ewelina Pawłowska-Szawara, Tomasz Jedynak, Poltext, 2021

4. Kryzys przychodzi nagle : długotrwałe a gwałtowne bezrobocie, Ewa Flaszyńska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021

5. Nowoczesna spedycja, Eugeniusz Januła, Piotr Kwiatkiewicz, Marek Laskowski, Wydawnictwo As Pik, 2021

6. Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki, Stan prawny na 20 kwietnia 2021 r., Wolters Kluwer, 2021

7. Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym, Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska, Tomasz Rostkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2021

8. Wycena nieruchomości, Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2021