Nowości w zbiorach – 2021-07-09

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwoju, redakcja naukowa Grzegorz Mikołajewicz, Jarosław Nowicki, Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2021

2. Bezpieczeństwo finansowe mikro i małych przedsiębiorstw, Anna Bera, Dominika Kordela, Natalia Marska-Dzioba, Dariusz Pauch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020

3. Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2019 w świetle danych statystycznych, Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020

4. Kobiety we współczesnej gospodarce, Agnieszka Bretyn, Joanna Brzyska, Agnieszka Łopatka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020

5. Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego – perspektywa konsumenta, Bogdan Gregor, Emilian Gwiaździński, Wydawnictwo SIZ, 2019

6. Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska-Komar, Oficyna Wydawnicza SGH, 2021

7. Podstawy chemii i technologii kosmetyków, Jan Ogonowski, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2020

8. Polska : raport o konkurencyjności 2020 : konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2020

9. Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Edyta Zduńska-Leseux, SGH Oficyna Wydawnicza, 2021

10. System bezpieczeństwa żywności : jakość i bezpieczeństwo żywności, Katarzyna Góralczyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020

11. Wpływ programu “Rodzina 500+” na decyzje finansowe gospodarstw domowych, Agnieszka Samsel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021

12. Wprowadzenie do odwodnienia budowlanego obiektów kubaturowych, Andrzej T. Wojtasik, Maciej Troć, Maciej Nowak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2020

13. Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji, pod redakcją
M. Wandy Kopertyńskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020