Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2021-06-21

 1. PN-E-93201:2021 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego — Gniazda wtyczkowe
  i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A — Wymiary
 2. PN-EN 196-6:2019 Metody badania cementu — Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
 3. PN-EN 1090-2:2018 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 4. PN-EN ISO 15614-1:2017 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 5. PN-ISO 6521-1:2021 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) — Rodzina D (sprężarki) – Część 1: Specyfikacje dla kategorii DAA i DAB (środki smarowe do tłokowych i rotacyjnych smarowanych kroplowo sprężarek powietrza)
 6. PN-ISO 6521-3:2021 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) — Rodzina D (sprężarki) – Część 3: Specyfikacje dla kategorii DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF i DRG (środki smarowe
  do sprężarek chłodniczych)
 7. PN-ISO 23572:2021 Przetwory naftowe — Smary plastyczne — Pobieranie próbek smarów
 8. PKN-CEN/TR 17499:2021 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Przykłady oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych (DoP)