Nowości w zbiorach – 2021-10-29

1. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno, Paweł Dańczak, Wyd. 8, Wolters Kluwer Polska, 2021

2. Prawo administracyjne, Elżbieta Ura, Wyd. 4, Wolters Kluwer, 2021

3. Prawo karne : zarys problematyki, Jerzy Lachowski, Andrzej Marek, Wyd. 5, Wolters Kluwer, 2021

4. Prawo pracy, Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk, Wyd. 21, Wydawnictwo C. H. Beck, 2021

5. Prawo rzymskie, Kazimierz Kolańczyk, Wyd. 6, Wolters Kluwer, 2021

6. Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu, redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc,  Wolters Kluwer, 2021

7. Zarys prawa cywilnego, redaktorzy Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Wyd. 4, Wydawnictwo C. H. Beck, 2021