Nowości w zbiorach – 2021-11-23

1. BIM w prefabrykacji : nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji, Aleksander Nicał, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek, Elżbieta Szmigiera, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

2. Narkotyki bez paniki : co trzeba wiedzieć o legalnych i nielegalnych substancjach psychoaktywnych, David Nutt, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, cop. 2021

3. Oddziaływanie kosztów pracy : na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego, Łukasz Ziębakowski, Difin, 2021

4. Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniwa PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce, Katarzyna Znajdek, Maciej Sibiński, PWN, cop. 2021

5. Procesy rozwojowe rolnictwa ekologicznego i ich ekonomiczno-społeczne uwarunkowania, Władysława Łuczka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021

6. Przedsiębiorca wobec współczesnych uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości, Robert Majkut, CeDeWu, 2021

7. System ochrony konsumentów w Unii Europejskiej a anatomia woli, Damian Dobosz, Wydawnictwo Uniwerytetu Jagiellońskiego, cop. 2021

8. Przedsiębiorca wobec współczesnych uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości, Robert Majkut, CeDeWu, 2021

9. Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach, Magdalena Gorzelny-Dziadkowiec, Halina Smutek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020