Nowości w zbiorach – 2022-11-21

1. Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym, Adam Wysokowski, Czesław Machelski, Jerzy Howis, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2022

2. Energetyka słoneczna : nasłonecznienie i praktyczna efektywność mikroinstalacji fotowoltaicznych
na terenie Polski
,
Mateusz Ilba,
CeDeWu, 2022

3. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia, Ryszarda Kata, Adam Czudec, Dariusz Zając, Jolanta Zawora, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022

4. Historia doktryn politycznych i prawnych, Andrzej Sylwestrzak, Wydanie 11, Wolters Kluwer, 2022

5. Komunikacja językowa i media masowe, Edward Łuczyński, Adam Łuczyński, PWSZ w Elblągu, 2021

6. Konkurencyjność banków w Polsce w zakresie produktów i usług bankowości elektronicznej : teorie, modele i wyniki empiryczne, Tomasz Siudek, CeDeWu, 2022

7. Mikroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2022

8. Ocena ekonomiczno-społeczna przedsięwzięć infrastrukturalnych, Tadeusz Liziński, Marcin Bukowski, Anna Wróblewska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2019

9. Podatki i prawo podatkowe, Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński, Wydanie 9, Stan prawny na 1 września 2022 r., Wolters Kluwer, 2022

10. Podstawy bankowości : wybrane zagadnienia, redakcja naukowa: Wiesław Macierzyński, Ireneusz Pszczółka, Marzena Sobol, Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium”, 2022

11. Polski proces karny, pod redakcją Pawła Wilińskiego. Wydanie 2, Stan prawny na 1 września 2022 r., Wolters Kluwer, 2022

12. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Wydanie 20, Stan prawny na 1 lipca 2022 r., Wolters Kluwer, 2022

13. Prawo administracyjne, redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Wydanie 3, Stan prawny
na 15 lipca 2022 r.,
Wolters Kluwer, 2022

14. Prawo cywilne : zarys wykładu, redakcja naukowa Mieczysław Goettel, Wydanie 5, Stan prawny
na 30 kwietnia 2022 r.,
Wolters Kluwer, 2022

15. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Tadeusz Smyczyński, Marek Andrzejewski, Wydanie 11, Wydawnictwo
C. H. Beck, 2022

16. Projektowanie mostów zespolonych według Eurokodu 4, Tomasz Siwowski, Barbara Turoń, Wydanie 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022

17. Zasady sporządzania operatów szacunkowych : (przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych) / praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowaka, Wydanie 3 zmienione i uzupełnione, Educaterra ; 2020

18. Zatrudnienie wspomagane – teoria i praktyka, Krzysztof Grablewski, PWSZ w Elblągu, 2022

19. Zobowiązania – część ogólna, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Jarosław Grykiel, Wydanie 15, wydanie rozszerzone i zaktualizowane, Stan prawny na lipiec 2022 r., Wydawnictwo C. H. Beck, 2022