Nowości w zbiorach – 2023-04-11

1. Kaliningrad: its internal and external issues, edited by Arkadiusz Żukowski and Wojciech T. Modzelewski, Olsztyn : Institute of Political Science University of Warmia and Mazury, 2016

2. Paradyplomacja regionów : studium województw Polski Wschodnie, Wojciech Tomasz Modzelewski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016

3. Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Macieja Hartlińskiego, Wojciecha T. Modzelewskiego, Jacka Więcławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015

4. Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, pod redakcją Wojciecha Tomasza Modzelewskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014