Nowości w zbiorach – 2023-04-28

1. Matematyka : kurs akademicki dla studentów nauk stosowanych. Cz. 1, Wybrane zagadnienia algebry liniowej,Grażyna Kwiecińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003

2. Operator maszyn do robót ziemnych, Maciej Jodłowski, Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2007

3. Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy, Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, CIOP – Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000

4. Poradnik pedagogiczny : metodyka instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Jan Jargiło, Wydanie IV, Wydawca Sanbonus Sp. z o. o., 2008


5. Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z ludźmi, Jerzy Wróblewski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 1997

6. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, Wioletta Dworska, Wydanie III uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2008 r., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., 2008

7. Rachunkowość przedsiębiorstw : zbiór zadań, Małgorzata Cygańska, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 2008

8. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, redakcja naukowa Jacek Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015

9. Transport i logistyka w teorii i praktyce gospodarczej, redakcja Stanisław Ejdys, Robert Rogaczewski, Wydawnictwo Rys, 2022

10. Vademecum działkowca, praca zbiorowa pod kierunkiem mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego, Wydawnictwo Działkowiec, 2012

11. Wojskowe nieruchomości zabytkowe znane i nieznane, redakcja płk Krzysztof Rychlewski, Wydanie I, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014

12. Zagrożenia chemiczne w wybranych procesach technologicznych. Cz. 2, pod redakcją Małgorzaty Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001

13. Zbiór zadań z rachunkowości finansowej, pod redakcją Henryka Lelusza, Wydawnictwo UWM, 2003