Nowości w zbiorach – 2023-05-02

1. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, Andrzej Uzarczyk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., 2006

2. Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji, Wioletta Dworowska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006

3. Funkcjonowanie transportu, Robert Tomanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004

4. KPC – Kodeks postępowania cywilnego, 55. wydanie, stan prawny: 10 września 2021 r., C. H. Beck, © 2021

 

5. Logika dla prawników, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; redakcja naukowa Andrzej Malinowski, 9 wydanie, Wolters Kluwer, 2015

6. Prawo cywilne – część ogólna, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, 15. wydanie uaktualnione i zmienione, stan prawny czerwiec 2019 r., Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

7. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Tadeusz Smyczyński, 9. wydanie uzupełnione i uaktualnione, stan prawny
na 30 listopada 2017 r.,
Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

8. Prowadzenie ruchu zakładu górniczego, Bogusław Burnat, Jan I. Korzeniowski, Wydanie II, Wydawnictwa
i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, 2003

9. Rachunkowość finansowa, Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska, Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006

10. Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku : [praca zbiorowa],
[pod kierunkiem Joanny Kazanowskiej ; redaktor prowadzący Tomasz Zalewski],
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018

11. Sakroturyzm w dobie globalizacji : studium transdyscyplinarne, Cyprian Rogowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

12. Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, Barbara Gierusz, Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.,
2009

13. Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, Barbara Gierusz, Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., 2009