Nowości w zbiorach – 2023-03-25

1. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn : poradnik dla pracodawców, Włodzimierz Łabanowski, Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy, 2012

2. Czynniki chemiczne w środowisku pracy, [Jolanta Skowroń, Małgorzata Pośniak, Małgorzata Szewczyńska, Lidia Zapór, Aleksander Lisowski], Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001

3. Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, Jacek Dudkiewicz, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999

4. Energia elektryczna i elektryczność statyczna, Bogdan Kowalski, Hubert Karski, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

5. Ergonomia, Joanna Bugajska, Adam Gedliczka, Maria Konarska, Danuta Liu, Andrzej Najmiec, Małgorzata Milczarek, Jerzy Słowikowski, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001

6. Hałas, Anna Kaczmarska-Kozłowska, Ewa Kotarbińska, Jolanta Koton, Witold Mikulski, Jan Żera, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

7. Mikroklimat środowiska pracy, Krzysztof Sołtyński, Joanna Bugajska, Maria Konarska, Wydanie pierwsze, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

8. Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Daniel Podgórski, Małgorzata Jędrzejewska, Wydanie czwarte poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

9. Zagrożenia elektromagnetyczne, Zygmunt Grabarczyk, Cezary Kozłowski, Marian Nowicki, Krzysztof Pachocki, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

10. Zagrożenia mechaniczne, Andrzej Dąbrowski, Mariusz Dąbrowski, Stanisław Kowalewski, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2002

11. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe, Barbara Kuncewicz-Polak, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001

12. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem, Leszek Pietrzak, Wydanie trzecie poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001