Nowości w zbiorach – 2016-11-08

1. Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, K. Kuniczuk, Polski Cement, 2011

2. Chemia cementu i betonu, W. Kurdowski, Polski Cement, 2010

3. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Cz. Bywalec, C.H. Beck, 2010

4. Modyfikacja materiałowa betonu, P. Łukowski, Polski Cement, 2016

5. Technologia betonu samozagęszczalnego, J. Szwabowski, J. Gołaszewski, Polski Cement, 2010