Nowości w zbiorach – 2016-11-02

1. Instalacje centralnego ogrzewania, J. Guzik, KaBe, 2015

2. Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego, S. Pisarczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012

3. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 3. Hale i wiaty, red. A. Kozłowski, Politechnika Rzeszowska, 2015

4. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część 2. Stropy i pomosty,
red. A. Kozłowski, Politechnika Rzeszowska, 2015

5. Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. P. Błędowski, red. Z. Szweda-Lewandowska, IPiSS, 2016

6. Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w nawierzchniach drogowych, P. Mackiewicz, Politechnika Wrocławska, 2016

7. Wybrane prace ślusarsko-kowalskie, R. Truchliński, KaBe, 2015