Nowości w zbiorach – 2016-10-24

1. Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji zagranicznej, W. Budzyński, Poltext, 2016

2. Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, red. nauk. A. Kusińska, PWE, 2012

3. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, F. Bylok, Wydawnictwo Śląsk, 2013

4. Podstawy współczesnej bankowości, B. Kosiński, A. Nowak, R. Karkowska, T. Winkler-Drews, PWE, 2017

5. Przedsiębiorca w Internecie. Kompendium, M. Nieradka-Bernaciak J. Rodek-Kietlińska, Poltext, 2016

6. Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia, J. Majchrzak-Lepczyk, A. Maryniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016

7. Samorząd terytorialny, B. Dolnicki, Wolters Kluwer, 2016

8. Sołectwa w lokalnym systemie władzy, A. Ptak, Scholar, 2016

9. Techniki promocji sprzedaży, M. Tesławski, Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2016

10. Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, B. Wachnik, PWE, 2016

11. Wprowadzenie do teorii gier, P. Kliber, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015