Nowości w zbiorach – 2016-05-10

  1. Ekoinnowacje oraz rozwój inteligentnych miast na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, red. nauk. Marek Szturo, PWN, 2015
  2. Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, red. naukowa Hanna Liberska, DIFIN, 2016
  3. Instrumenty polityki społecznej, Grzegorz Ignatowski, DIFIN, 2016
  4. Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne, Beata Woźniak-Jęchorek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016
  5. Migracje a polityki migracyjne. Prawo Unii Europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych, Ewa Tuora-Schwierskott, DE IURE PL, 2015
  6. Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Beata Madej, Maciej Błażewski, AT Wydawnictwo, 2015
  7. Podatek od nieruchomości. Orzecznictwo z komentarzem, Michał Kazek, DIFIN, 2016
  8. Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce, Paweł Felis, Oficyna Wydawnicza SGH, 2015
  9. Pomiary parametrów ruchu drogowego, Janusz Gajda, PWN, 2015
  10. Przetarg nieograniczony. Procedura krok po kroku, Agata Hryc-Ląd, Wiedza i Praktyka, 2013
  11. Przetarg ograniczony. Procedura krok po kroku, Agata Hryc-Ląd, Wiedza i Praktyka, 2013
  12. Technologia produktów naftowych, Maciej Paczuski, Marcin Przedlacki, Aneta Lorek, Politechnika Warszawska, 2015
  13. Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe, Wyd.2, Włodzimierz Martinek i in., Politechnika Warszawska, 2015
  14. Testy do policji 2016. 100 zadań, Marcin Kaczmarek, Oficyna24.Pl, 2016
  15. Testy do policji 2016. Test multiselect, Patrycja Kowalewska, Oficyna24.Pl, 2016
  16. Testy do policji 2016. Test wiedzy, Patrycja Kowalewska, Oficyna24.Pl, 2016
  17. Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych, Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka, 2015
  18. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży, red. nauk. Wiesława Walc, Uniwersytet Rzeszowski, 2015