Polskie normy – nowości z dn. 06.03.2015

 1. PN-EN 40-3-3:2013 Słupy oświetleniowe — Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja — Weryfikacja za pomocą obliczeń
 2. PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 3. PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 5: Szkło wzorzyste
 4. PN-EN 572-8:2012 Szkło w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego — Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe
 5. PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych — Część 1-1: Reguły ogólne
 6. PN-EN 13282-3:2013 Hydrauliczne spoiwa drogowe — Część 3: Ocena zgodności
 7. PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Część 2: Pustaki betonowe
 8. PN-EN 15037-3+A1:2011 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Część 3: Pustaki ceramiczne
 9. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
 10. PN-EN ISO 11297-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne
 11. PN-EN ISO 11297-3:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi
 12. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Oprzewodowanie