Polskie normy – nowości z dn. 2015-02-03

 1. PN-EN 1425:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ocena organoleptyczna
 2. PN-EN 1429:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
 3. PN-EN 10223-5:2013 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki — Część 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami przeplatanymi i wiązanymi
 4. PN-EN 14411:2013 Płytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie
 5. PN-EN ISO 9606-1:2014 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 6. PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu — Metody badań — Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia
 7. PN-EN ISO 15630-3:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu — Metody badań — Część 3: Stal do sprężania
 8. PN-ISO 3976:2014 Tłuszcz mleczny — Oznaczanie liczby nadtlenkowej
 9. PN-ISO 6731:2014 Mleko, śmietanka i mleko zagęszczone — Oznaczanie całkowitej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)
 10. PN-ISO 6734:2014 Mleko zagęszczone słodzone — Oznaczanie całkowitej zawartości suchej masy (Metoda odniesienia)
 11. PKN-CEN/TS 14541:2014 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Właściwości stosowanych materiałów wtórnych z PVC-U, PP i P