Nowości w zbiorach – 2021-05-11

1. Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Wydanie II, CeDeWu, 2021 2. Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa : studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, Małgorzata Juchniewicz, Zbigniew Nasalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020 3. Determinanty budżetów Czytaj dalej …

Opracowania tematyczne – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Branżowe zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej / red. Hanna GabrielaAdamkiewicz-Drwiłło Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 65-71 Sygnatura Czytaj dalej …