Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2018-05-16

  1. PN-EN 331:2016 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem uruchamiane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków
  2. PN-EN 13163+A2:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
  3. PN-ISO 3432:2018 Ser — Oznaczanie zawartości tłuszczu — Tłuszczomierz do metody van Gulika
  4. PN-ISO 12081:2018 Mleko — Oznaczanie zawartości wapnia — Metoda miareczkowa
  5. PN-ISO  16305:2018 Masło — Oznaczanie zwięzłości
  6. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017 Bezpieczeństwo zabawek – Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku