Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2020-10-12

 1. PN-EN 1364-2:2018 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych — Część 2: Sufity
 2. PN-EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite — Wymagania
 3. PN-EN 15759-2:2018 Konserwacja dziedzictwa kulturowego — Warunki klimatyczne we wnętrzach
  — Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów
 4. PN-EN 16853:2017 Konserwacja dziedzictwa kulturowego — Proces konserwacji — Podejmowanie decyzji, planowanie oraz wdrażanie
 5. PN-EN 16883:2017 Konserwacja dziedzictwa kulturowego — Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych
 6. PN-EN 16893:2018 Konserwacja dziedzictwa kulturowego — Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy
  i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich
 7. PN-EN 17077:2018 Określanie przebiegu spalania warstw pyłu
 8. PN-EN 50549-1:2019 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych — Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN — Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie
 9. PN-EN ISO 11290-2:2017 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania
  i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. — Część 2: Metoda oznaczania liczby
 10. PN-EN ISO 12944-7:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
 11. PN-ISO 15323:2020 Suszone białkowe produkty mleczne — Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności azotu