Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2024-06-13

  1. PN-B-10104:2024 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
  2. PN-B-12013:2024 Pustaki silikatowe wentylacyjne
  3. PN-B-20105:2024 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych — Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót
  4. PN-C-96017:2024 Środki smarowe — Oleje smarowe VB bez dodatków i z dodatkami oraz oleje smarowe VDL — Klasyfikacja i wymagania
  5. PN-EN ISO 20088-1:2017 Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne
   — Część 1: Fazy ciekłe
  6. PN-ISO 23291:2023 Mleko i przetwory mleczne — Wytyczne dotyczące stosowania spektrometrii
   w podczerwieni in-line i on-line
  7. PN-ISO 23970:2023 Mleko, przetwory mleczne i preparaty do początkowego żywienia niemowląt
   — Oznaczanie melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą chromatografii cieczowej i tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS)
  8. PN-ISO 50004:2024 Systemy zarządzania energią — Wytyczne do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001