Nowości w zbiorach – 2024-06-05

1. Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, Anna Owida Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Jolanta Lubomska-Kalisz, Wydanie III, CeDeWu, 2024

2. Energetyka rozproszona w polityce regionalnej, Marcin Rabe, Wydanie II, CeDeWu, 2024

3. Konsumpcja w gospodarstwach domowych rodzin jednorodzicielskich, Krystyna Gutowska, Marlena Piekut, Iwona Błaszczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023

4. Plan ogólny miasta, gminy : poradnik, redakcja Marcin Świetlik, Stan prawny na 1 marca 2024 r., Wolters Kluwer, 2024

5. Postępowanie sądowoadministracyjne : przed egzaminem, redakcja Monika Augustyniak, Stan prawny
na 1 lutego 2024 r.,
Wolters Kluwer, 2024

6. Prawo ubezpieczeń społecznych, redakcja naukowa Krzysztof W. Baran, Stan prawny na 1 kwietnia 2024 r., Wolters Kluwer Polska, 2024

7. Transport drogowy w łańcuchach dostaw : wyznaczanie kosztów, Mariusz Wasiak, Ilona Jacyna-Gołda, Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016

8. Zarządzanie kadrami i środowiskiem pracy, redakcja Miłosz Czopek, Wydawnictwo Naukowe FNCE ; UJW, 2024