Nowości w zbiorach – 2021-11-08

1. Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce, Agnieszka Kuś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020

2. Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku, Jakub Bartak, Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński ; [redaktor naukowy Bogumiła Szopa], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, 2021

3. Konsekwencje pandemii COVID-19 : świat i gospodarka, redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Kacperska, Łukasz Donaj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2020

4. Modelowanie konstrukcji budowlanych, Zbigniew Kacprzyk, Przemysław Czumaj, Sławomir Dudziak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

5. Oświetlenie ulic, Wojciech Żagań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

6. Pokolenie 65+ : perspektywa społeczno-ekonomiczna, Alicja Grześkowiak, Klaudia Przybysz, Piotr Peternek, Agnieszka Stanimir, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021

7. Polityka żywnościowa w teorii i w praktyce, Rafał Kamprowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2020

8. Środowisko a konkurencyjność gmin : na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Katarzyna Chrobocińska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Natalia Świdyńska, Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2021

9. Termiczne przetwarzanie biomasy odpadowej jako element gospodarki obiegu zamkniętego, Sebastian Werle, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021

10. Wybrane aspekty elastyczności płac i ich rola w lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce
,
Agnieszka Ertman,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020

11. Wybrane zagadnienia kształtowania i obliczania szkieletów stalowych budynków, Andrzej Machowski, Izabela Tylek, Paweł Żwirek, Wydawnictwo PK, 2021

12. Zachowania osób starszych na rynku e-usług, Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Bogdan Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, 2020

13. Zasady i metody zarządzania jakością, Andrzej Pacana, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021