Nowości w zbiorach – 2022-07-11

1. Bariery ochronne drogowe i mostowe – wymagania, zasady stosowania i badania, [autorzy: mgr inż. Tadeusz Dzienis, mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka, mgr inż. Tomasz Kula, mgr Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher], Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2021

2. Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni : wyzwania – profilaktyka – wychowanie, Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas, WNUP, 2022

3. Finansowanie rozwoju infrastruktury w Polsce po 2004 roku – w obszarze transportu lądowego, rynku energii i telekomunikacji, Jacek Białek, Aleksandra Firek, Tomasz Tyc (red.). Wydanie I. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022

4. Funkcjonowanie e-commerce w Polsce, Łukasz Siemieniuk, Nina Siemieniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, 2022

5. Koszty pracy a konkurencyjność polskiej gospodarki, Magdalena Kapela, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022

6. Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19, Barbara Orzeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021

7. Marketing : podręcznik akademicki, redakcja naukowa Zygmunt Waśkowski, Wydawnictwo UEP, 2022

8. Marketing w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych, Jacek Dziwulski, Cezary Tkaczuk, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021

9. Pandemia Covid-19 a zmiany na rynku pracy : Polska na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej : praca zbiorowa, pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022

10. Podstawy organizacji i zarządzania : materiały do ćwiczeć. Cz. 3, Małgorzata Krwawicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022

11. Pokolenia w społeczeństwach postkapitalistycznych, Wiesław Wątroba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022

12. Polska : raport o konkurencyjności 2022 : w kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii, redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, SGH Oficyna Wydawnicza, 2022

13. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz recydywistycznej, redakcja naukowa Piotr Góralski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2022

14. Przemiany w popycie na pracę : ujęcia przekrojowe, Mirosław Geise, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Członek Polskiej Izby Książki), 2022

15. Przestępczość zorganizowana – element współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa : geneza, rozwój, metody zwalczania, Andrzej Skwarski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2022

16. Udane wejście : rynek pracy : zarys wybranych problemów, Magdalena Kozera-Kowalska, Izabela Wołyniec-Sobczak, Ewa Turecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2021

17. Wskaźniki, parametry i modele w kształtowaniu intensywnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, Tomasz Bradecki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021