Wykaz działów biblioteki:

Od A do Z:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – HISTORIA, NAUKA, ORGANIZACJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.
AGROTURYSTYKA
ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA
ARCHITEKCI
ARCHITEKTURA POLSKI
ARCHITEKTURA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW
ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
AUDYT
AUTOMATYKA. ROBOTYKA. STEROWANIE
BADANIA MARKETINGOWE
BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BADANIA OPERACYJNE
BADANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
BALKONY. TARASY
BANK A PRZEDSIĘBIORSTWO
BANKI DETALICZNE I INWESTYCYJNE
BANKI HIPOTECZNE I KOMERCYJNE
BANKI SPÓŁDZIELCZE
BANKOWOŚĆ – PODSTAWY
BELKI
BETON
BETON LEKKI
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
BEZROBOCIE
BIBLIOLOGIA
BILANS
BIOPALIWA
BIUROWOŚĆ
BUDOWNICTWO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
BUDOWNICTWO OGÓLNE
BUDOWNICTWO PREFABRYKOWANE
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
BUDOWNICTWO ROLNICZE
BUDOWNICTWO SŁUŻBY ZDROWIA
BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
BUDOWNICTWO WIELORODZINNE
BUDOWNICTWO WODNE I MELIORACYJNE
BUDYNEK INTELIGENTNY
BUDYNKI WYSOKIE
CEGŁA ŻERAŃSKA. „WIELKI BLOK”
CEMENT. WAPNO. GIPS. GLINA
CENTRALNE OGRZEWANIE
CENY
CERAMIKA BUDOWLANA
CERTYFIKACJA
CHEMIA
CHEMIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
CHŁODNICTWO
CIEPŁOWNICTWO
CONTROLLING
COVID-19
CUDZOZIEMCY
CZĘŚCI MASZYN
DACHY
DEMOGRAFIA
DESKOWANIE
DOKUMENTY UE – (KONSTYTUCJA, TRAKTATY)
DOM PASYWNY
DOMIESZKI DO BETONU
DOMKI LETNIE. ALTANY
DORADZTWO PODATKOWE
DROGI – BUDOWA
DROGI – PROJEKTOWANIE
DYNAMIKA BUDOWLI
DŹWIGARY
DŹWIGI. WAGI, ETC.
DŹWIGNICE (ŻURAWIE, PODESTY)
e – BANKI
EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE
EKOLOGIA
EKONOMETRIA
EKONOMIA – SŁOWNIKI
EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA
EKSPLOATACJA I REMONT MASZYN
ELEKTROAKUSTYKA
ELEKTROENERGETYKA – BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTROENERGETYKA – INSTALACJE I URZĄDZENIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA – PODSTAWY
ELEMENTY MASZYN
EMERYTURY. RENTY
ENCYKLOPEDIE. LEKSYKONY. SŁOWNIKI – TECHNIKA. BUDOWNICTWO
ENERGETYKA
ENERGETYKA – PRAWO
ENERGIA JĄDROWA
ENERGIA ODNAWIALNA
ENERGIA SŁONECZNA
ENERGIA WIATRU, ZIEMI I WODY
ENERGOELEKTRONIKA
ERGONOMIA
ETYKA W BIZNESIE
ETYKIETA W BIZNESIE
EURO
FILOZOFIA
FINANSE – PODSTAWY
FINANSE – ZARZĄDZANIE
FINANSE GMINY
FINANSE I WSPIERANIE MSP
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
FINANSE PUBLICZNE
FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
FIRMA PRAWNICZA
FIZYKA
FIZYKA BUDOWLI
FORMY ARCHITEKTONICZNE
FRANCHISING. FORFAITING. FAKTORING
FUNDAMENTY
FUNDAMENTY POD MASZYNY. WIBROIZOLACJA
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
FUNDUSZE POMOCOWE
GALWANOTECHNIKA
GARAŻE. PARKINGI
GAZOWNICTWO
GEODEZJA
GEOGRAFIA GOSPODARCZA
GEOGRAFIA TURYSTYCZNA
GEOLOGIA
GEOMETRIA
GIEŁDA
GLOBALIZACJA
GMINA
GOSPODARKA RYNKOWA
GOSPODARSTWA DOMOWE
HACCP
HALE
HAŁAS. WIBRACJE
HANDEL ZAGRANICZNY
HISTORIA ARCHITEKTURY
HISTORIA EKONOMII
HISTORIA GOSPODARCZA
HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
HOLDING
HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
IMPLEMENTACJA PRAWA UE
IMPREGNACJA I ODGRZYBIANIE BUDYNKU
INFLACJA
INFORMACJA
INFORMATYKA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
INNOWACJE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE SANITARNE
INSTYTUCJE NON-PROFIT
INTEGRACJA EUROPEJSKA – PODSTAWY
INTERNET W BIZNESIE. e – GOSPODARKA
INWENTARYZACJA
INWESTOWANIE
INWESTYCJE BUDOWLANE
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
ISO
IZOLACJE AKUSTYCZNE
IZOLACJE CIEPLNE
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
KANALIZACJA
KATALOGI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
KIEROWANIE
KLASTRY
KLEJE
KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.
KOMINKI
KOMINY. MASZTY
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
KONIUNKTURA
KONKURENCJA
KONSTRUKCJA MASZYN – PODSTAWY
KONSTRUKCJE BETONOWE
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KONSTRUKCJE METALOWE
KONSTRUKCJE MUROWE I ZESPOLONE
KONSTRUKCJE SPAWANE
KONSTRUKCJE SPRĘŻONE BETONOWE
KONSTRUKCJE STALOWE
KONSTRUKCJE WARSTWOWE
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
KONSUMENCI – PRAWO
KONSUMENCI – PSYCHOLOGIA
KOROZJA BUDOWLI
KORUPCJA
KOSZTORYSOWANIE
KOSZTY
KOTŁY. KOTŁOWNIE
KRATOWNICE. RAMY
KREDYTY
KRUSZYWA. KAMIEŃ
KRYZYSY FINANSOWE
KSIĘGI WIECZYSTE. HIPOTEKA
KSIĘGOWOŚĆ. PLAN KONT
KULTURA W ORGANIZACJI
LEASING
LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE
LITERNICTWO
LOGIKA
LOGISTYKA
MAGAZYNOWANIE
MAGAZYNY. SKŁADOWISKA
MAKROEKONOMIA
MAŁA ARCHITEKTURA
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA A UE
MARKETING – PODSTAWY
MARKETING I JAKOŚĆ W BANKU
MARKETING MIĘDZYNARODOWY
MARKETING PRODUKTU
MASZYNY – WIBROIZOLACJA
MASZYNY BUDOWLANE
MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
MATEMATYKA FINANSOWA
MATERIAŁOZNAWSTWO
MATERIAŁY BUDOWLANE – PODSTAWY
MATERIAŁY BUDOWLANE A ZDROWIE
MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE
MEBLARSTWO
MECHANIKA BUDOWLI
MECHANIKA GRUNTÓW
MECHANIKA PŁYNÓW
MECHANIKA TECHNICZNA
MENEDŻER
METALE NIEŻELAZNE
METALOPLASTYKA
METALOZNAWSTWO
METODYKA PISANIA PRAC
METROLOGIA ELEKTRYCZNA
METROLOGIA TECHNICZNA
MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE
MIASTA I OSIEDLA – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
MIGRACJE
MIKROEKONOMIA
MOBBING
MONTAŻ BUDOWLI
MOSTY
MOTOCYKLE
MOTYWOWANIE
NADZÓR
NADZÓR BANKOWY
NAUKA O DREWNIE
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
NAWIERZCHNIE BETONOWE
NAWIERZCHNIE DROGOWE
NEGOCJACJE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO
NIERUCHOMOŚCI – INWESTYCJE I FINANSOWANIE
NIERUCHOMOŚCI – PRAWO
NIERUCHOMOŚCI – RYNEK I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDZANIE
OBIEKTY GASTRONOMICZNE
OBIEKTY HANDLOWE
OBIEKTY HOTELARSKIE
OBIEKTY OŚWIATY
OBIEKTY SPORTOWE
OBIEKTY TURYSTYCZNE
OBIEKTY USŁUGOWE
OBRÓBKA DREWNA. MASZYNY
OBRÓBKA SKRAWANIEM
OCHRONA BIOSFERY – GLEBA, WODA
OCHRONA ODGROMOWA, PRZECIWPORAŻENIOWA, ETC.
OCHRONA OSÓB, MIENIA I INFORMACJI
OCHRONA P.POŻ. I OGNIOWA
OCHRONA POWIETRZA
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA – EKONOMIKA I FINANSOWANIE
OCHRONA ŚRODOWISKA – PRAWO
OCHRONA ŚRODOWISKA – ZARZĄDZANIE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ODLEWNICTWO
ODPADY – GOSPODARKA
ODPADY – SKŁADOWANIE
ODPADY – SPALANIE
ODPADY OPAKOWANIOWE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
OGRODZENIA. BRAMY
OPAKOWANIA
ORDYNACJA PODATKOWA
ORGANIZACJA – TEORIA
ORGANIZACJA I OCENA PRACY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJA PRODUKCJI
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE. RADA EUROPY
OŚWIETLENIE
PALIWA
PAPIERNICTWO. WŁÓKIENNICTWO
PAPIERY WARTOŚCIOWE
PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE
PHARE. SAPARD
PIENIĄDZ
PLAC BUDOWY
PLAN MARKETINGOWY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PLASTYCZNOŚĆ
PŁYTY
PŁYTY
PŁYWALNIE I BASENY
PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH
PODŁOGI
PODSTAWY EKONOMII
POLITOLOGIA
POLITYKA CELNA
POLITYKA REGIONALNA
POLITYKA SPOŁECZNA – PODSTAWY
POLITYKA SPOŁECZNA W UE
POLITYKA ZDROWOTNA
POLSKA A UE
POLSKA A UE – KORZYŚCI I KOSZTY
POŁĄCZENIA
POMIARY I REGULACJA
POMOC PUBLICZNA
POMPY
POMPY CIEPŁA. PIECE
PORADNIKI ELEKTRYKA
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
POSTĘPOWANIE KARNE
POWŁOKI
PRACA
PRACA SOCJALNA
PRACA W UE
PRAKSEOLOGIA
PRAWA CZŁOWIEKA
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO BANKOWE
PRAWO BUDOWLANE
PRAWO CYWILNE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO GOSPODARCZE UE
PRAWO HANDLOWE
PRAWO KARNE
PRAWO KONSTYTUCYJNE
PRAWO LOKALOWE
PRAWO MIĘDZYNARODOWE
PRAWO PODATKOWE
PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I OSÓB PRAWNYCH
PRAWO PRACY
PRAWO RODZINNE
PRAWO ROLNE
PRAWO RZECZOWE
PRAWO RZYMSKIE
PRAWO SPÓŁEK
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
PRAWO WODNE
PRAWO WYKROCZEŃ
PRAWOZNAWSTWO
PREFABRYKATY
PRĘTY
PROCES KARNY
PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
PROJEKTOWANIE OGRODÓW
PROMOCJA
PRYWATYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
PRZEKRYCIA
PSYCHOLOGIA – PODSTAWY
PSYCHOLOGIA – PORADNIKI
PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA
PUBLIC RELATIONS
PYŁ
RACHUNKOWOŚĆ – PODSTAWY
RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, BUDŻETOWA, ETC.
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
REENGINEERING
REGION BAŁTYCKI
REKLAMA
REKRUTACJA
REMONT DOMU I MIESZKANIA
REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU
RESTRUKTURYZACJA
REWITALIZACJA
ROBOTY BETONOWE. ZBROJENIE
ROBOTY BUDOWLANE
ROBOTY CIESIELSKIE
ROBOTY DEKARSKIE
ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY MUROWE I TYNKOWE
ROBOTY PODŁOGOWE I POSADZKARSKIE
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ROBOTY ZIEMNE
ROLNICTWO
ROLNICTWO A UE
ROZWÓJ LOKALNY. MARKETING TERYTORIALNY
ROZWÓJ REGIONALNY
RURY I RUROCIĄGI
RUSZTOWANIA
RYNEK PRACY
RYNKI KAPITAŁOWE
RYSUNEK TECHNICZNY
RYZYKO I GWARANCJE BANKOWE
RYZYKO ZAWODOWE
SAMOCHODY – BUDOWA
SAMOCHODY – DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
SAMOCHODY – ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SĄDY. NOTARIAT
SCHODY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
SILNIKI
SILNIKI ELEKTRYCZNE
SILOSY
SŁUŻBA CYWILNA. URZĘDNICY
SOCJOLOGIA – BADANIA
SOCJOLOGIA – PODSTAWY
SOCJOLOGIA MIASTA
SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.
SPADKI. TESTAMENTY
SPAWALNICTWO
SPAWALNICTWO – KONTROLA I JAKOŚĆ
SPAWALNICTWO – MASZYNY I URZĄDZENIA
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
SPÓŁKI AKCYJNE
SPÓŁKI CYWILNE
SPÓŁKI EUROPEJSKIE
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
SPÓŁKI Z O.O.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
SPRĘŻYSTOŚĆ
STAL
STATYKA BUDOWLI
STATYSTYKA
STOLARKA I ŚLUSARKA
STOLARSTWO
STRATEGIA W ZARZĄDZANIU
STRES I KONFLIKTY W PRACY
STROPY. STROPODACHY
STUDNIE
STUDZIENKI
SUSZENIE DREWNA
SYSTEMY BANKOWE
SYSTEMY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
SYSTEMY BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO – PREFABRYKOWANE
SYSTEMY GOSPODARCZE
SYSTEMY PODATKOWE – POLSKA, UE, ŚWIAT
SZKŁO
SZKOLENIA. ROZWÓJ PRACOWNIKA
SZTUKA W ARCHITEKTURZE
ŚCIANKI OPOROWE
ŚCIANY DZIAŁOWE. SUFITY PODWIESZANE
ŚCIANY OSŁONOWE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE, MIEJSKIE, WIEJSKIE
ŚRODKI TRWAŁE. AMORTYZACJA
ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI
ŚWIATŁOWODY
TECHNOLOGIA MASZYN
TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
TELEKOMUNIKACJA
TELEKOMUNIKACJA – PRAWO
TEORIA EKONOMII
TERENY ZIELONE
TERMINOLOGIA
TERMINOLOGIA BUDOWLANA
TERMODYNAMIKA
TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
TOWAROZNAWSTWO
TQM
TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE
TRANSPORT – INFRASTRUKTURA
TRANSPORT KOLEJOWY, SAMOCHODOWY. ŁADUNKI
TRANSPORT WEWNĘTRZNY(WÓZKI, SUWNICE, ETC.)
TRANSPORT. SPEDYCJA – A UE
TRANSPORT. SPEDYCJA – EKONOMIKA I ORGANIZACJA
TRANSPORT. SPEDYCJA – PODSTAWY
TRANSPORT. SPEDYCJA – PRAWO
TURYSTYKA – HISTORIA, SOCJOLOGIA, RODZAJE
TURYSTYKA – MARKETING
TURYSTYKA – PODSTAWY
TURYSTYKA – PRAWO
TURYSTYKA – ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA
TWORZYWA SZTUCZNE
TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWNICTWIE
UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
UE – HISTORIA
UE – LEKSYKONY. SŁOWNIKI
UE – PODSTAWY
UE – PODSTAWY INSTYTUCJONALNO – PRAWNE. LOBBING
UE – POLITYKI WSPÓLNOTOWE
UE – ROZSZERZENIE
UJĘCIA WODY
ULGI PODATKOWE
UMOWY. WZORY PISM
UPADŁOŚĆ. UKŁAD
URBANISTYKA
URZĄD SKARBOWY
URZĄDZENIA TERENOWE DLA DZIECI
USŁUGI
UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA
UZDATNIANIE WODY
UZDROWISKA
VAT I AKCYZA
WADY I USTERKI
WALUTY
WEKSLE. CZEKI. DEWIZY
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
WIERTNICTWO
WIEŚ – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WNĘTRZA MIESZKANIOWE
WODOCIĄGI
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI UE
WYNAGRODZENIA
WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
ZABYTKI
ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY – PROJEKTOWANIE
ZAŁOŻENIE FIRMY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAOPATRZENIE W WODĘ
ZAPLECZE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ZBIORNIKI
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
ZOBOWIĄZANIA. DŁUGI
ZWIĄZKI ZAWODOWE. INSPEKCJA PRACY
ŹRÓDŁA PRAWA
ŻYWNOŚĆ – JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Wg numerów działów:
1. PRAKSEOLOGIA
2. ORGANIZACJA – TEORIA
3. BADANIA OPERACYJNE
4. KULTURA W ORGANIZACJI
5.1 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
5.2 PRZEDSIĘBIORSTWO
5.3 INNOWACJE
5.4 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI
5.5 REENGINEERING
5.6 CONTROLLING
5.7 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
6. INFORMACJA
6.1 METODYKA PISANIA PRAC
7. STRATEGIA W ZARZĄDZANIU
8. ZAŁOŻENIE FIRMY
9. EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA
10. GLOBALIZACJA
11. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
11.1 CENY
12. LOGISTYKA
12.1 ORGANIZACJA PRODUKCJI
12.2 MAGAZYNOWANIE
13. MARKETING – PODSTAWY
13.1 MARKETING MIĘDZYNARODOWY
13.2 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE
13.3 PLAN MARKETINGOWY
13.4 BADANIA MARKETINGOWE
13.5 MARKETING PRODUKTU
13.6 REKLAMA
13.7 PUBLIC RELATIONS
13.8 PROMOCJA
14. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
14.1 REKRUTACJA
14.2 ORGANIZACJA I OCENA PRACY
14.3 SZKOLENIA. ROZWÓJ PRACOWNIKA
14.4 MOBBING
14.5 MENEDŻER
14.6 KIEROWANIE
15. STATYSTYKA
16. EKONOMETRIA
17. LOGIKA
18. DEMOGRAFIA
19.1 EKONOMIA – SŁOWNIKI
19.2 SYSTEMY GOSPODARCZE
19.3 PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE
19.4 PODSTAWY EKONOMII
19.4.1 GOSPODARSTWA DOMOWE
19.4.2 COVID-19
19.5 MAKROEKONOMIA
19.6 MIKROEKONOMIA
19.7 TEORIA EKONOMII
19.8 HISTORIA EKONOMII
20. HISTORIA GOSPODARCZA
20.1 TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE
21. GEOGRAFIA GOSPODARCZA
22. GOSPODARKA RYNKOWA
22.1 INFLACJA
22.2 KONIUNKTURA
22.3 KLASTRY
22.4 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
23. PRYWATYZACJA
23.1 RESTRUKTURYZACJA
24. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
25. HANDEL ZAGRANICZNY
26. POLITYKA CELNA
27.1 KONSUMENCI – PRAWO
27.2 KONSUMENCI – PSYCHOLOGIA
28. PRACA
28.1 RYNEK PRACY
28.2 BEZROBOCIE
28.3 MOTYWOWANIE
28.4 WYNAGRODZENIA
28.5 MIGRACJE
28.6 ERGONOMIA
29. PSYCHOLOGIA – PODSTAWY
29.1 PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA
29.2 STRES I KONFLIKTY W PRACY
29.3 PSYCHOLOGIA – PORADNIKI
30. GEOMETRIA
32. INFORMATYKA
33. INTERNET W BIZNESIE. e – GOSPODARKA
34. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
34.1 MSP A UE
34.2 FINANSE I WSPIERANIE MSP
35.1 SOCJOLOGIA – PODSTAWY
35.2 SOCJOLOGIA – BADANIA
35.3 SOCJOLOGIA MIASTA
35.4 SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.
36.1 FILOZOFIA
36.2 ETYKA W BIZNESIE
36.3 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
36.4 KORUPCJA
36.5 ETYKIETA W BIZNESIE
37. KOMUNIKACJA
37.1 NEGOCJACJE
38.1 PRAWO BANKOWE
38.2 WEKSLE. CZEKI. DEWIZY
38.3 BANKOWOŚĆ – PODSTAWY
38.4 BANK A PRZEDSIĘBIORSTWO
38.5 SYSTEMY BANKOWE
38.6 BANKI SPÓŁDZIELCZE
38.7 BANKI DETALICZNE I INWESTYCYJNE
38.8 BANKI HIPOTECZNE I KOMERCYJNE
38.9 e – BANKI
38.10 MARKETING I JAKOŚĆ W BANKU
38.11 RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
38.12 NADZÓR BANKOWY
38.13 RYZYKO I GWARANCJE BANKOWE
38.14 KREDYTY
38.15 LEASING
38.16 FRANCHISING. FORFAITING. FAKTORING
39. BIUROWOŚĆ
40.1 RACHUNKOWOŚĆ – PODSTAWY
40.2 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, BUDŻETOWA, ETC.
40.3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
40.4 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
40.5 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
40.6 BILANS
40.7 KOSZTY
40.8 AUDYT
40.9 ŚRODKI TRWAŁE. AMORTYZACJA
40.10 KSIĘGOWOŚĆ. PLAN KONT
40.11 INWENTARYZACJA
41. ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA
42. MATEMATYKA FINANSOWA
43. FINANSE – PODSTAWY
44. FINANSE – ZARZĄDZANIE
45. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
46. FINANSE PUBLICZNE
46.1 PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE
47. PIENIĄDZ
47.1 WALUTY
48. FINANSE MIĘDZYNARODOWE
48.1 EURO
48.2 KRYZYSY FINANSOWE
49.1 RYNKI KAPITAŁOWE
49.2 PAPIERY WARTOŚCIOWE
49.3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE
49.4 GIEŁDA
50. INWESTOWANIE
50.1 INWESTYCJE ZAGRANICZNE
50.2 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
51. ŹRÓDŁA PRAWA
52. PRAWOZNAWSTWO
53. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
53.1 PRAWO RZYMSKIE
54. PRAWO KONSTYTUCYJNE
55. SĄDY. NOTARIAT
56. PRAWO CYWILNE
57. PRAWO RZECZOWE
57.1 KSIĘGI WIECZYSTE. HIPOTEKA
57.2 SPADKI. TESTAMENTY
57.3 ZOBOWIĄZANIA. DŁUGI
58. PRAWO RODZINNE
59. PRAWO HANDLOWE
59.1 HOLDING
59.2 PRAWO SPÓŁEK
59.3 SPÓŁKI EUROPEJSKIE
59.4 SPÓŁKI AKCYJNE
59.5 SPÓŁKI CYWILNE
59.6 SPÓŁKI Z O.O.
59.7 SPÓŁKI KAPITAŁOWE
59.8 NADZÓR
60. PRAWO GOSPODARCZE
60.1 UPADŁOŚĆ. UKŁAD
60.2 CERTYFIKACJA
61. FIRMA PRAWNICZA
62. UMOWY. WZORY PISM
63.1 NIERUCHOMOŚCI – PRAWO
63.2 NIERUCHOMOŚCI – RYNEK I GOSPODARKA
63.3 NIERUCHOMOŚCI – INWESTYCJE I FINANSOWANIE
63.4 NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDZANIE
64.1 WYCENA NIERUCHOMOŚCI
64.2 WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA
65. PRAWO LOKALOWE
66. SPÓŁDZIELCZOŚĆ
67. PRAWO PRACY
67.1 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
67.2 ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI
67.3 ZWIĄZKI ZAWODOWE. INSPEKCJA PRACY
67.4 EMERYTURY. RENTY
68. POLITYKA SPOŁECZNA – PODSTAWY
68.1 PRACA SOCJALNA
68.2 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO
68.3 UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA
68.4 POLITYKA ZDROWOTNA
69. UBEZPIECZENIA
69.1 UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE
70.1 ORDYNACJA PODATKOWA
70.2 SYSTEMY PODATKOWE – POLSKA, UE, ŚWIAT
70.3 PRAWO PODATKOWE
70.4 ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
70.5 ULGI PODATKOWE
70.6 PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH
70.7 PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I OSÓB PRAWNYCH
70.8 DORADZTWO PODATKOWE
70.9 VAT I AKCYZA
71. URZĄD SKARBOWY
72. INSTYTUCJE NON-PROFIT
73. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
73.1 RYZYKO ZAWODOWE
74. PRAWO KARNE
74.1 POSTĘPOWANIE KARNE
74.2 PROCES KARNY
74.3 PRAWO WYKROCZEŃ
75. PRAWO ADMINISTRACYJNE
75.1 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
75.2 SŁUŻBA CYWILNA. URZĘDNICY
76. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
76.1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – HISTORIA, NAUKA, ORGANIZACJA
76.2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.
77. SAMORZĄD TERYTORIALNY
77.1 FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
77.2 GMINA
77.2.1 FINANSE GMINY
77.3 ROZWÓJ LOKALNY. MARKETING TERYTORIALNY
77.4 MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE
78. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
79. PRAWO MIĘDZYNARODOWE
80. PRAWA CZŁOWIEKA
80.1 OCHRONA OSÓB, MIENIA I INFORMACJI
80.2 KOBIETY – PRAWA, PRACA, ETC.
81. CUDZOZIEMCY
82. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
83. USŁUGI
83.1 HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
83.2 GEOGRAFIA TURYSTYCZNA
83.3 TURYSTYKA – PRAWO
83.4 TURYSTYKA – HISTORIA, SOCJOLOGIA, RODZAJE
83.5 TURYSTYKA – PODSTAWY
83.6 PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
83.7 TURYSTYKA – MARKETING
83.8 TURYSTYKA – ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA
83.9 AGROTURYSTYKA
84. POLITOLOGIA
84.1 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
84.2 TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
85. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE. RADA EUROPY
86. KONKURENCJA
87.1 UE – LEKSYKONY. SŁOWNIKI
87.2 UE – PODSTAWY
87.3 UE – HISTORIA
87.4 INTEGRACJA EUROPEJSKA – PODSTAWY
87.5 UE – ROZSZERZENIE
87.6 UE – PODSTAWY INSTYTUCJONALNO – PRAWNE. LOBBING
87.7 UE – POLITYKI WSPÓLNOTOWE
88.1 POLITYKA SPOŁECZNA W UE
88.2 PRACA W UE
89.1 POLITYKA REGIONALNA
89.2 ROZWÓJ REGIONALNY
89.3 REGION BAŁTYCKI
90. POLSKA A UE
90.1 POLSKA A UE – KORZYŚCI I KOSZTY
91. FUNDUSZE POMOCOWE
91.1 POMOC PUBLICZNA
91.2 PHARE. SAPARD
92. EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE
93. ROLNICTWO
93.1 PRAWO ROLNE
93.2 ROLNICTWO A UE
94. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
94.1 IMPLEMENTACJA PRAWA UE
94.2 PRAWO GOSPODARCZE UE
94.3 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI UE
94.4 DOKUMENTY UE – (KONSTYTUCJA, TRAKTATY)
95. KOSZTORYSOWANIE
96. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
97. PRAWO BUDOWLANE
97.1 INWESTYCJE BUDOWLANE
97.2 TERMINOLOGIA BUDOWLANA
98. TERMINOLOGIA
99.2 ENCYKLOPEDIE. LEKSYKONY. SŁOWNIKI – TECHNIKA. BUDOWNICTWO
101. GEOLOGIA
101.1 WIERTNICTWO
102. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
103.1 TRANSPORT. SPEDYCJA – PRAWO
103.2 TRANSPORT. SPEDYCJA – PODSTAWY
103.3 TRANSPORT. SPEDYCJA – EKONOMIKA I ORGANIZACJA
103.4 TRANSPORT. SPEDYCJA – A UE
103.5 TRANSPORT – INFRASTRUKTURA
103.6 TRANSPORT KOLEJOWY, SAMOCHODOWY. ŁADUNKI
104. TOWAROZNAWSTWO
104.1 OPAKOWANIA
105. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
105.1 PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ
105.2 ISO
105.3 TQM
105.4 ŻYWNOŚĆ – JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
105.5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
105.6 HACCP
106.1 CHEMIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
106.2 MATERIAŁY BUDOWLANE A ZDROWIE
106.3 MATERIAŁY BUDOWLANE – PODSTAWY
107. BETON
107.1 DOMIESZKI DO BETONU
108. PREFABRYKATY
109. BETON LEKKI
110. KRUSZYWA. KAMIEŃ
111. CEMENT. WAPNO. GIPS. GLINA
112. CERAMIKA BUDOWLANA
113. MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE
114. SZKŁO
115. KLEJE
116. PLAC BUDOWY
117. ROBOTY BUDOWLANE
118. ROBOTY ZIEMNE
119. ROBOTY BETONOWE. ZBROJENIE
120. DESKOWANIE
121. MONTAŻ BUDOWLI
122. RUSZTOWANIA
123. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
124. STOLARKA I ŚLUSARKA
125. ROBOTY MUROWE I TYNKOWE
126. ROBOTY DEKARSKIE
127. ROBOTY CIESIELSKIE
128. ROBOTY PODŁOGOWE I POSADZKARSKIE
129. ROBOTY MALARSKIE
130. OCHRONA P.POŻ. I OGNIOWA
131. MATERIAŁOZNAWSTWO
132. METALOZNAWSTWO
133. STAL
134. OCHRONA PRZED KOROZJĄ
135. METALE NIEŻELAZNE
136. SPAWALNICTWO
136.1 SPAWALNICTWO – MASZYNY I URZĄDZENIA
136.2 SPAWALNICTWO – KONTROLA I JAKOŚĆ
137.1. NAUKA O DREWNIE
137.2 OBRÓBKA DREWNA. MASZYNY
137.3 SUSZENIE DREWNA
137.4 PŁYTY
137.5 STOLARSTWO
138.1 ENERGETYKA
138.2 ENERGETYKA – PRAWO
138.3 ELEKTROENERGETYKA – INSTALACJE I URZĄDZENIA
138.4 LINIE I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE
138.5 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
138.6 ELEKTROENERGETYKA – BEZPIECZEŃSTWO
139. MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
139.1 SILNIKI ELEKTRYCZNE
140. METROLOGIA ELEKTRYCZNA
141.1 ELEKTROTECHNIKA – PODSTAWY
141.2 PORADNIKI ELEKTRYKA
141.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
141.4 OŚWIETLENIE
141.5 OCHRONA ODGROMOWA, PRZECIWPORAŻENIOWA, ETC.
142.1 TELEKOMUNIKACJA – PRAWO
142.2 TELEKOMUNIKACJA
142.3 ŚWIATŁOWODY
143. TERMODYNAMIKA
144. CIEPŁOWNICTWO
145. POMIARY I REGULACJA
146. CENTRALNE OGRZEWANIE
146.1 POMPY CIEPŁA. PIECE
146.2 KOTŁY. KOTŁOWNIE
147. RURY I RUROCIĄGI
147.1 TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
148. INSTALACJE SANITARNE
149. GAZOWNICTWO
150. MECHANIKA PŁYNÓW
151. WODOCIĄGI I KANALIZACJA
151.1 WODOCIĄGI
151.2 KANALIZACJA
151.3 PRAWO WODNE
151.4 UJĘCIA WODY
151.5 UZDATNIANIE WODY
151.6 ZAOPATRZENIE W WODĘ
151.7 STUDNIE
151.8 STUDZIENKI
152. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
153. PALIWA
154. ENERGIA JĄDROWA
155. ENERGIA ODNAWIALNA
155.1 ENERGIA SŁONECZNA
155.2 ENERGIA WIATRU, ZIEMI I WODY
155.3 BIOPALIWA
156.1 BADANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
156.2 ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE, MIEJSKIE, WIEJSKIE
156.3 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
157. GEODEZJA
158. CHŁODNICTWO
159. RYSUNEK TECHNICZNY
159.1 LITERNICTWO
160. MECHANIKA TECHNICZNA
161.1 CZĘŚCI MASZYN
161.2 KONSTRUKCJA MASZYN – PODSTAWY
161.3 TECHNOLOGIA MASZYN
161.4 EKSPLOATACJA I REMONT MASZYN
161.5 ELEMENTY MASZYN
162.1 MASZYNY – WIBROIZOLACJA
162.2 MASZYNY BUDOWLANE
162.3 DŹWIGNICE (ŻURAWIE, PODESTY)
162.4 DŹWIGI. WAGI, ETC.
163. TRANSPORT WEWNĘTRZNY(WÓZKI, SUWNICE, ETC.)
164. MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
165. POMPY
166. OBRÓBKA SKRAWANIEM
167. POŁĄCZENIA
168. METROLOGIA TECHNICZNA
169. AUTOMATYKA. ROBOTYKA. STEROWANIE
170. GALWANOTECHNIKA
171. ODLEWNICTWO
172. TWORZYWA SZTUCZNE
172.1 TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWNICTWIE
173. PAPIERNICTWO. WŁÓKIENNICTWO
174. ELEKTRONIKA
174.1 ELEKTROAKUSTYKA
174.2 ENERGOELEKTRONIKA
174.3 BUDYNEK INTELIGENTNY
175. OCHRONA ŚRODOWISKA
175.1 OCHRONA ŚRODOWISKA – PRAWO
175.2 OCHRONA ŚRODOWISKA – EKONOMIKA I FINANSOWANIE
175.3 OCHRONA ŚRODOWISKA – ZARZĄDZANIE
175.4 EKOLOGIA
175.5 OCHRONA BIOSFERY – GLEBA, WODA
176. OCHRONA POWIETRZA
176.1 PYŁ
177. ODPADY – GOSPODARKA
177.1 ODPADY – SKŁADOWANIE
177.2 ODPADY – SPALANIE
177.3 ODPADY OPAKOWANIOWE
178.1 URBANISTYKA
178.2 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
178.3 MIASTA I OSIEDLA – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
178.4 KOMUNIKACJA – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
178.5 WIEŚ – PLANOWANIE PRZESTRZENNE
179. TERENY ZIELONE
180. URZĄDZENIA TERENOWE DLA DZIECI
181. MAŁA ARCHITEKTURA
182. OGRODZENIA. BRAMY
183. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
184. HISTORIA ARCHITEKTURY
185. ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
186. ARCHITEKTURA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW
187. ARCHITEKTURA POLSKI
188. ARCHITEKCI
189. ZABYTKI
190. SZTUKA W ARCHITEKTURZE
191. FORMY ARCHITEKTONICZNE
192. REWITALIZACJA
193. BUDOWNICTWO SŁUŻBY ZDROWIA
194. UZDROWISKA
195. BUDOWNICTWO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
196. BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
197. OBIEKTY GASTRONOMICZNE
198. OBIEKTY HANDLOWE
199. OBIEKTY HOTELARSKIE
200. OBIEKTY USŁUGOWE
201. OBIEKTY OŚWIATY
202.1 OBIEKTY SPORTOWE
202.2 PŁYWALNIE I BASENY
202.3 OBIEKTY TURYSTYCZNE
203. BUDOWNICTWO WODNE I MELIORACYJNE
204. BUDOWNICTWO WIELORODZINNE
205. BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
205.1 DOM PASYWNY
206. DOMKI LETNIE. ALTANY
207. PROJEKTOWANIE OGRODÓW
208. METALOPLASTYKA
209. WNĘTRZA MIESZKANIOWE
209.1 KOMINKI
210. MEBLARSTWO
211. REMONT DOMU I MIESZKANIA
212. REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU
212.1 WADY I USTERKI
213. IMPREGNACJA I ODGRZYBIANIE BUDYNKU
214. BUDOWNICTWO OGÓLNE
215. KONSTRUKCJE BUDOWLANE
216. KONSTRUKCJE BETONOWE
217. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
218. KONSTRUKCJE SPRĘŻONE BETONOWE
219. KONSTRUKCJE MUROWE I ZESPOLONE
220. BUDYNKI WYSOKIE
221. BUDOWNICTWO PREFABRYKOWANE
222. SYSTEMY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
223. CEGŁA ŻERAŃSKA. „WIELKI BLOK”
224. SYSTEMY BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO – PREFABRYKOWANE
225. HALE
226. KONSTRUKCJE METALOWE
226.1 KONSTRUKCJE STALOWE
227. KONSTRUKCJE SPAWANE
228. KONSTRUKCJE WARSTWOWE
229. KONSTRUKCJE DREWNIANE
230. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
231. ŚCIANY OSŁONOWE
232. ŚCIANY DZIAŁOWE. SUFITY PODWIESZANE
233. SCHODY
234. BALKONY. TARASY
235. DACHY
236. STROPY. STROPODACHY
237. PODŁOGI
238. MECHANIKA BUDOWLI
238.1 DYNAMIKA BUDOWLI
238.2 STATYKA BUDOWLI
238.3 SPRĘŻYSTOŚĆ
238.4 PLASTYCZNOŚĆ
238.5 DŹWIGARY
238.6 BELKI
238.7 KRATOWNICE. RAMY
238.8 PRĘTY
238.9 PŁYTY
238.10 POWŁOKI
238.11 PRZEKRYCIA
238.12 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
239. BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
239.1 ZBIORNIKI
239.2 SILOSY
239.3 KOMINY. MASZTY
239.4 ŚCIANKI OPOROWE
240. ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY – PROJEKTOWANIE
241. MAGAZYNY. SKŁADOWISKA
242. MECHANIKA GRUNTÓW
243. FUNDAMENTY
244. FUNDAMENTY POD MASZYNY. WIBROZOLACJA
245. IZOLACJE AKUSTYCZNE
245.1 HAŁAS. WIBRACJE
246. FIZYKA BUDOWLI
246.1 IZOLACJE CIEPLNE
247. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
248. KOROZJA BUDOWLI
249. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
250. BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
251. BUDOWNICTWO ROLNICZE
252.1 DROGI – PROJEKTOWANIE
252.2 DROGI – BUDOWA
252.3 NAWIERZCHNIE DROGOWE
252.3.1 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
252.3.2 NAWIERZCHNIE BETONOWE
253. MOSTY
254. ZAPLECZE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
254.1 GARAŻE. PARKINGI
255.1 SAMOCHODY – BUDOWA
255.2 SAMOCHODY – ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
255.3 SAMOCHODY – DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
255.4 MOTOCYKLE
256. SILNIKI
257. BIBLIOLOGIA
258. KATALOGI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
259. FIZYKA
260. CHEMIA