Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2020-06-01

  1. PN-EN 16934:2017 Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów
    i tłuszczów — Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)
    — Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE
  2. PN-EN ISO 22995:2019 Przetwory naftowe — Oznaczenie temperatury mętnienia — Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia
  3. PN-ISO 11285:2020 Mleko — Oznaczanie zawartości laktulozy — Metoda enzymatyczna
  4. PN-ISO 15174:2020 Mleko i przetwory mleczne — Mikrobiologiczne koagulanty — Określenie całkowitej aktywności ścinania mleka
  5. PN-ISO 19660:2020 Śmietanka — Oznaczanie zawartości tłuszczu — Metoda kwasowo-butyrometryczna