Nowości w zbiorach – 2017-11-20

 

1. Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie, K. Winiarska, Difin, 2017

2. Badanie towarów przemysłowych, W. Kubiński, M. Niekurzak, E. Kubińska-Jabcoń, PWN, 2017

3. Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, I. Skibińska-Fabrowska, CeDeWu, 2017

4. Beton. Leksykon, A. Usherov-Marshak, M. Ciak, N. Ciak, UWM, 2016

5. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, red. nauk. A. Jackiewicz,
red. nauk. A. Trzaskowska-Dmoch, CeDeWu, 2017

6. Chemia materiałów opakowaniowych, G. Caruso i in., PWN, 2017

7. Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej, U. Markowska-Przybyła, PWN, 2017

8. Gospodarka magazynowa, B. Galińska, Difin, 2016

9. Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej
i globalizacji
, J. Duda, Difin, 2017

10. Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy, red. nauk. R. Knosala, PWE, 2017

11. Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Wyd. 3, A. Fabiś, A. Chabior,
J. Wawrzyniak, Impuls, 2017

12. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, S. Kołodziejczyk, WKŁ, 2017

13. Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, P. Wróblewski, WKŁ, 2017

14. Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Wyd. 2, A. Tokarski, M. Tokarski,
M. Mosionek-Schweda, CeDeWu, 2017

15. Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia, J. Bański, PWE, 2017

16. Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Trejnis,
red. J. Adamkiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

17. Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych zgodnie z Eurokodem 2, G. Wandzik, J. Hulimka,
A. Bula, DWE, 2017

18. Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. nauk. J. Szymańska,
red. nauk. K. Wojtaszczyk, Aspra-Jr, 2017

19. Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych, J. Czupajłło, PWN, 2017

20. Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, A. Kamińska, CeDeWu, 2017

21. Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych, Praca zbiorowa, WKiŁ, 2017

22. Wsparcie prawne osób starszych, A. Malarewicz-Jakubów, Wolters Kluwer, 2017

23. Współczesna polityka transportowa, red. nauk. W. Rydzkowski, PWE, 2017

24. Zachowania rynkowe mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, I. Steinerowska-Streb, C.H. Beck, 2017

25. Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm, J. Kowalewski, M. Kowalewski, Politechnika Warszawska, 2017

 

26. Zatrudnianie pracowników, E. Tomaszewska, CeDeWu, 2017