Nowości w zbiorach – 2022-03-25

1. Kierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynków, pod redakcją Arkadiusza Żabińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021

2. Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? : podręcznik akademicki, redakcja naukowa Anna Niedzielska, Joanna Pikuła-Małachowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021

3. Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości : teoria i praktyka, redakcja naukowa Ryszard Źróbek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020