Nowości w zbiorach – 2016-12-02

1. Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWN, 2016

2. Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, P. Jaworowicz, M. Jaworowicz, DIFIN, 2016

3. Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk,
S. Kołodziejczyk, WKiŁ, 2016

4. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Wyd. 4, P. Blaik, PWE, 2017

5. Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja, doradztwo
i kapitał społeczny, T. Mckiewicz, T. Skica, J. Rodzinka, C.H. Beck, 2016

6. Mechanizmy szarej strefy, A. Buszko, CeDeWu, 2016

7. Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne, A. Pieloch-Babiarz, A. Sajnóg, Uniwersytet Łódzki, 2016

8. Podstawy rysunku technicznego , J. Burcan, PWN, 2016

9. Podstawy zarządzania procesami, red. K. Szczepańska, red. M. Bugdol, DIFIN, 2016

10. Prawo karne, Wyd. 19, L. Gardocki, C.H. Beck, 2015

11. Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, W. Federczyk , A. Fogel,
A. Kosieradzka-Federczyk, Wolters Kluwer, 2015

12. Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek, strategie, zarządzanie, I. Czaja, DIFIN, 2016

13. Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów dostawców i akceptantów płatności mobilnych , A. Borcuch, CeDeWu, 2016

14. Rynek kapitałowy bez tajemnic, red. L. Dziawgo, DIFIN, 2016

15. Technika transportu ładunków, L. Prochowski, A. Żuchowski, WKiŁ, 2016

16. Ubezpieczenia, T. Bednarczyk i in., C.H. Beck, 2016