Nowości w zbiorach – 2019-08-19

1. 500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach, Michał Bochenek, Wolters Kluwer, 2019

2. Alternatywne finanse, Agnieszka Alińska, CeDeWu, 2019

3. Budżet obywatelski w Polsce : model i lokalne rozwiązania, Mariusz Popławski, Adam Marszałek, 2018

4. Funkcjonowanie polskiego rynku energii, Dorota Niedziółka, DIFIN, 2018

5. Historia myśli ekonomicznej, Wyd. 3 zm., Ryszard Bartkowiak, PWE, 2019

6. Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce, Krzysztof Waliszewski, Iwona Dorota Czechowska, CeDeWu, 2019

7. Kierunek Zachód, przystanek emigracja: adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji
i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności
, Magdalena Wnuk, UMK, 2019

8. Marketing mobilny, red. nauk. Agnieszka Dejnaka, DIFIN, 2019

9. Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym : wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie, Joanna Wardzała, Uniwersytet Wrocławski, 2019

10. Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych, Krystyna Piotrowska-Marczak, Jolanta Ciak, Bożena Kołosowska, CeDeWu, 2019

11. Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wyd. 7,
red. nauk. Małgorzata Stahl, Wolters Kluwer, 2019

12. Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania – modele – konsekwencje, Ewa Pałka-Łebek, PWE, 2019

13. Rozwiązania stosowane w oświetleniu wnętrz obiektów publicznych i komercyjnych, Janusz Strzyżewski, Wiedza i Praktyka, 2019

14. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Tomasz Miziołek, Artur A. Trzebiński, DIFIN, 2019

15. Rynek turystyczny : struktura, procesy, tendencje, Wyd. 2, Aleksander Panasiuk, DIFIN, 2019

16. Transport międzynarodowy, Wyd. 4 zm., Janusz Neider, PWE, 2019