Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2016-11-16

PN-EN 12602+A1:2013 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 15782:2009 Pasze — Oznaczanie nikarbazyny — Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych Czytaj dalej …

Nowości w zbiorach – 2016-10-06

1. Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, red. Jan Bednarczyk, red. Krzysztof Sadurski, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2016 2. Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Jacek Grzywacz, SGH, 2016 3. Domieszki do betonu. Efekty działania, ocena i badania efektywności, stosowanie, Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska, 2016 4. Finanse Czytaj dalej …