Nowości w zbiorach – 2018-04-27

1. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, E. Jantoń-Drozdowska, A. Mikołajewicz-Woźniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017 2. Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej, M. Arczewska, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2017 3. Finanse osobiste : planowanie ochrony ubezpieczeniowej, M. Kawiński, Wyd. 1 (dodruk), Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2017 Czytaj dalej …