Opracowania tematyczne – MARKA

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie marką a wzrost wartości firmy / Betata Skrzypacz [w:] Zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa / red. Andrzej Herman, Andrzej Szablewski; [aut.] Jan D. Antoszkiewicz [et al.] (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : „Poltext”, 1999, s. 283-312
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Metody pomiaru wartości marki / Piotr Polański [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa /
red. Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 411-432
Sygnatura 5.2

Znaczenie marki w budowie wizerunku i wartości przedsiębiorstwa usługowego / Adam Rudzewicz
[w:] Studia nad gospodarką : przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny, sektory / red. nauk. Jan Komorowski, Zbigniew Piotrowski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 33-37
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Wizualizacja marki produktu / Andrzej Saj [w:] Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji /
red. nauk. Wiesław Kotarba
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 140-147
Sygnatura 5.7

Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa / Ewa Głuszek
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004, s. 163-190 (Rozdz. 7 – Marki produktów)
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 11 – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE:

Strategie rozwoju handlu / Tomasz Domański
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 54-114 (Rozdz. 2 – Strategie rozwoju marki własnej)
Sygnatura 11

DZIAŁ 13 – MARKETING-PODSTAWY:

Encyklopedia marketingu : definicje, zasady, metody / Tadeusz Sztucki
Warszawa : Agencja Wydawnicza „PLACET”, 1998, s. 160-162 (Marka produktu)
Sygnatura 13

Estetyka w marketingu : strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy / Bernd Schmitt, Alex Simonson (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999
Sygnatura 13

Kompendium wiedzy o marketingu / red. nauk. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 167-175 (Rozdz. 10.2 – Marka)
Sygnatura 13

Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa / red. Barbara Szymoniuk
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 44-48 (Rozdz. 2.2 – Marka firmy i jej oferty)
Sygnatura 13

Kotler o marketingu: jak kreować i opanowywać rynki / Philip Kotler (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999, s. 81-101 (Cz. I.4 – Opracowanie propozycji wartości i budowanie kapitału marki)
Sygnatura 13

Kreowanie polskiej marki na rynku międzynarodowym : studium przypadków na przykładach z polskiej gospodarki morskiej / Marek Grzybowski [w:] Trendy i wyzwania współczesnego marketingu /
red. nauk. Monika Boguszewicz-Kreft
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013, s. 135-143
Sygnatura 13

Leksykon marketingu / red. Jerzy Altkorn, Teodor Kramer
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 140-142 (Marka)
Sygnatura 13

Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 157-191 (Rozdz. 11 – Decyzje związane
z produktem i marką
)
Sygnatura 13

Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa / red. Lechosław Garbarski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 215-226 (Rozdz. 11.5 – Decyzje dotyczące marki)
Sygnatura 13

Marketing : pierwsza polska edycja / Krzysztof Przybyłowski i in.
[Warszawa] : Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 305-313 (Strategia marki)
Sygnatura 13

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski, Wydanie 2
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 235-253 (Rozdz. 9 – Kreowanie marki produktu)
Sygnatura 13

Marketing : podręcznik europejski/ Philip Kotler i in.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 625-638 (Rozdz. 13.4.2 – Marka produktu)
Sygnatura 13

Marketing / Halina Szulce, Magdalena Florek, Tomasz Żyminkowski
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2006, s. 96-107 (Rozdz. 10 – Rodzaje i funkcje marki)
Sygnatura 13

Marketing / Andrzej Wiśniewski
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, s. 79-84(Pojęcia marki produktu i znaku firmowego oraz ich znaczenie w marketingu; Kształtowanie marki przez firmy; Strategie marki stosowane przez firmy)
Sygnatura 13

Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Philip Kotler, Wyd. 4
Warszawa : Gebethner i S-ka, 1994, s. 410-420 (Decyzje dotyczące marki)
Sygnatura 13

Marketing od A do Z / Tim Ambler
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999, s. 54-62, 118-122, 161, 224-226, 293-302, 335-348, 377-379, 383-397
Sygnatura 13

Marketing na rynku instytucjonalnym : praca zbiorowa / red. Tomasz Gołębiowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 209-217 (Rozdz. 4.4 – Kształtowanie marki)
Sygnatura 13

Marketing wartości / Peter Doyle
Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2003, s. 255-297 (Rozdz. 7 – Budowanie kapitału marki)
Sygnatura 13

Polskie marki w opinii konsumentów / Agnieszka Smalec [w:] Współczesny marketing trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 353-360
Sygnatura 13

Strategie marketingowe na rynku politycznym / Michał Jaśniok
Kraków : Wolters Kluwer, 2007, s. 182-188 (Strategie marki politycznej)
Sygnatura 13

Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów / red. Arnold Pabian (Seria: Monografie, Nr 141)
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008, s. 75-91 (Rozdz. 2.4 – Marka)
Sygnatura 13

Wskaźniki marketingowe / red. Robert Kozielski, Wyd. 2 poszerz.
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006, s. 286-300 (Spontaniczna świadomość marki; Pierwsza wymieniona marka; Wspomagana świadomość marki)
Sygnatura 13

Zarządzanie marką / Henryk Mruk [w:] Marketing: uwarunkowania i instrumenty / Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk, Halina Szulce, Wyd. 2 zm.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 128-145
Sygnatura 13

Zarządzanie marką / Jack Bureau [w:] Podręcznik marketingu / red. nauk. Michael J. Thomas
(Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 216-238
Sygnatura 13

Znaczenie marki we współczesnym marketingu / Adam Mokrysz, Katarzyna Mokrysz [w:] Ekspansja
czy regres marketingu ?
/ red. nauk. Elżbieta Duliniec i in.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 325-331
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.1 – MARKETING MIĘDZYNARODOWY:

Marketing międzynarodowy / Elżbieta Duliniec
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 199-208 (Rozdz. 5.1.3 – Kształtowanie marki produktu)
Sygnatura 13.1

Marketing międzynarodowy / Aleksandra Grzesiuk
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 143-150 (Rozdz. 6.1.2 – Globalizacja marek)
Sygnatura 13.1

Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego / Adam Gwiazda
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, s. 67-74 (Rozdz. IV.4 – Produkty i marki globalne)
Sygnatura 13.1

DZIAŁ 13.2 – ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE:

Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na podstawie kapitału marki / Maciej Dębski
[w:] Metody zarządzania marketingowego / red. nauk. Jacek Otto, Łukasz Sułkowski (Seria: Metody
i Techniki Zarządzania)
Warszawa : DIFIN, 2014, s. 31-48
Sygnatura 13.2

Metody zarządzania marką / Magdalena Grębosz [w:] Metody zarządzania marketingowego /
red. nauk. Jacek Otto, Łukasz Sułkowski (Seria: Metody i Techniki Zarządzania)
Warszawa : DIFIN, 2014, s. 13-30
Sygnatura 13.2

Strategie marketingowe dużych sieci handlowych / Tomasz Domański (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa-Łódź : Wydawnictwo Naukowe, PWN 2001, s. 118-174 (Rozdz. 8 –Strategie rozwoju marek handlowych)
Sygnatura 13.2

Zarządzanie marketingowe / Małgorzata Dolińska
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 1998, s. 82-86 (Rozdz. 8 – Marka i opakowanie jako element strategii produktu)
Sygnatura 13.2

DZIAŁ 13.5 – MARKETING PRODUKTU:

Koncepcja produktu w marketingu międzynarodowym / Renata Zembura (Seria: Pomocnicze Materiały Dydaktyczne)
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 22-23 (Rozdz. 4 – Strategia marki
w marketingu międzynarodowym
)
Sygnatura 13.5

Kreowanie marek z pasją / Helen Edwards, Derek Day
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
Sygnatura 13.5

Kreowanie silnej marki / Maciej Dębski (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Sygnatura 13.5

Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Marta Hereźniak
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Sygnatura 13.5

Marketing. Cz. 2. Produkt, cena / Andrzej Wiśniewski
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, s. 5-21
Sygnatura 13.5

Marketing produktów żywnościowych / Czesław Kos, Joanna Szwacka-Salmonowicz
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1997, s. 129-131 (Rozdz. 9.6 – Marka)
Sygnatura 13.5

Marketing przedsiębiorstw przemysłowych / red. Władysław Mantura
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 101-104 (Rozdz. 3.3 – Marka produktu)
Sygnatura 13.5

Marketingowe testowanie produktów : praca zbiorowa / red. Stanisław Sudoł, Jadwiga Szymczak, Mirosław Haffer
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 23-28 (Marka)
Sygnatura 13.5

Nazwy firm i produktów / Marek Zboralski (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 29-56 (Rozdz. 2 – Nazwa=marka+promocja),
s. 67-69 (Perswazja via marka), s. 147-148 (Marka jej celem)
Sygnatura 13.5

Nomen omen czyli Jak nazwać firmę i produkt / Marek Zboralski
Warszawa : Business Press, [1996 ?], s. 19-43 (Rozdz. 2 – Nazwa a marka, promocja, strategia…)
Sygnatura 13.5

Strategia marki / Jerzy Altkorn (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
Sygnatura 13.5

Strategia produktu / Henryk Mruk, Ireneusz P. Rutkowski, Wyd. 2 zm. (Seria: Marketing Bez Tajemnic)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 59-83 (Cz. II – Marka i opakowanie)
Sygnatura 13.5

Zarządzanie produktem : praca zbiorowa / red. Bogdan Sojkin
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 54-90 (Rozdz. 2 – Marka)
Sygnatura 13.5

DZIAŁ 13.6 – REKLAMA:

Reklama : co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność ? / Robert Heath
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, s. 51-69 (Rozdz. 5 – Jak przetwarzamy wiedzę
o markach ?
), 110-144 (Rozdz. 6 – Jak przechowujemy wiedzę o markach ?)
Sygnatura 13.6

Reklama : techniki perswazyjne / Anna Kozłowska
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2011,
s. 307-341 (Rozdz. 10 – Reklama w procesie budowania wizerunku marki)
Sygnatura 13.6

DZIAŁ 13.7 – PUBLIC RELATIONS:

Marka a public relations / Andrzej Świątecki [w:] Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju / red. nauk. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 198-225
Sygnatura 13.7

DZIAŁ 13.8 – PROMOCJA:

Product placement : niekonwencjonalny sposób promocji / Adam Czarnecki (Seria: Marketing
Bez Tajemnic)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 88-95 (Sposób prezentacji produktu (marki); Lokowanie marki i lokowanie kategorii produktu; Lokowanie produktu (marki) pierwszo- i drugoplanowe), s. 141-144 (Wspieranie wizerunku marki; Kreowanie marek)
Sygnatura 13.8

Promocja przedsiębiorstwa i produktu / Barbara Szymoniuk i in.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998, s. 42-47 (Rozdz. 2.3 – Marka firmy
i produktu
)
Sygnatura 13.8

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. e– GOSPODARKA:

Tworzenie marki pracodawcy z wykorzystaniem społeczności sieciowych / Mikołaj Pindelski
[w:] Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych / red. Mikołaj Pindelski
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 83-102
Sygnatura 33

DZIAŁ 64.2 – WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 45-51 (Rozdz. 2.1.1 – Marka),
s. 153-183 (Rozdz. 6 – Wycena marki)
Sygnatura 64.2

DZIAŁ DZIAŁ 83 – USŁUGI:

Pozycja rynkowa marek handlowych i jej determinanty / Magdalena Małkowska-Borowczyk
[w:] Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej : handel, gastronomia, turystyka / red. nauk. Jan Mikołajczyk ; Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu (Seria: Monografie Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu, Nr 3)
Poznań : Wydawnictwo i Dukarnia UNI-DRUK s.j., 2007, s. 101-110
Sygnatura 83

DZIAŁ 89.2- ROZWÓJ REGIONALNY:

Kształtowanie wartości marki w polskich przedsiębiorstwach w przeddzień wejścia Polski do Unii Eurpejskiej / Honorata Howaniec [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 314-323
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Marka produktu jako wyznacznik postaw konsumenckich / Janusz Śnihur [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 192-199
Sygnatura 105.1

Postrzegana wartość marki jako element jej konkurencyjności na rynku żywności w Polsce / Hanna Górska-Warsewicz [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 92-99
Sygnatura 105.1

Silna marka jako wyznacznik jakości produktu na przykładzie rynku piwa / Artur Krukowski, Tomasz Kijek [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości / red. Sylwester Makarski
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 295-303
Sygnatura 105.1

BROSZURY:

Jak skutecznie chronić markę i tajemnice firmy // Poradnik Gazety Prawnej. – 2004, nr 28
Sygnatura 13.5

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Wartość dodana” marki / Jacek Kotarbiński // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 5, s. 39-41

„Will” – megamarka po japońsku / Wioletta Bekisz // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 2, s. 37-38

10 najlepiej znanych marek / Liliana Piekut // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 3, s. 34-36

10 zasad budowania silnej marki / Magdalena Zawada // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 4, s. 11-13

13 zasad skutecznego zarządzania marką (cz. I) / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 2, s. 4-8

13 zasad skutecznego zarządzania marką (cz. II) / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 3, s. 8-12

22 niezmienne prawa tworzenia marki / Marek Drabik // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 4, s. 41-44

Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzia promocji marki w opinii konsumentów / A. Jasiulewicz,
M. Wiaderny // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1229-1236

Archetyp dla marki : świętoszek czy buntownik ? / Monika Styś-Hajdas // Marketing w Praktyce. – 2006,
nr 12, s. 74-76

Badania wizerunkowe marki / Tomasz Baran // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 3, s. 40-44

Badania wizerunku i pozycjonowanie marki / Krzysztof Presz // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 12,
s. 9-12

Barometr kondycji marki / Grzegorz Żuromski // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 4, s. 4-6

Bezpieczeństwo marki w internecie (cz. I) / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 3,
s. 60-63

Bezpieczeństwo marki w internecie (cz. II) / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 4,
s. 10-12

Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów / Emilia Gorczyczewska, Karolina Smętkiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 144,
s. 395-408

Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski / Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2012, nr 19, s. 130-141

Budowa marki Uczelni / Stanisław Dawidziuk // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2013, nr 1, s. 156-162

Budowa tożsamości marki luksusowej – wybrane aspekty / Przemysław Pater // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 131, s. 157-170

Budowanie marki małego miasta / Robert Lembrych-Furtak // Marketing i Rynek. – 2016, nr 10, CD,
s. 267-277

Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego / Mariola Łuczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 157-168

Budowanie marki w Second Life / Marta Cyran, Marek Piotrowski // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 11,
s. 34-37

Budowanie wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie / Lucyna Witek // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 761-767

Budowanie wspólnej marki klastra / Jolanta Witek // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 755-760

Budujemy markę developera / Norbert Kilen, Monika Jasłowska // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 2,
s. 14-16

By marka porywała / Jarosław Chludziński // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 5, s. 6-9

Celebrity dla marki / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 11, s. 38-41

Ciemna strona marki / Dorota Szczerbicka, Aleksander Krzyżowski // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 7,
s. 60-62

Claim – esencja marki / Dorota Diensberg // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 4, s. 76-79

Co czeka marki luksusowe ? / Monika Hajdas // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 3, s. 78-80

Cykl życia marki na rynku / Małgorzata Witek-Hajduk // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 3, s. 39-42

Cykl życia marki na rynku / Marzanna K. Witek-Hajduk // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2010, t. 27, s. 180-201

Czy marce potrzebny bohater ? / Monika Styś // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 4, s. 49-51

Czy siła marki zależy od reklamy ? / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 7, s. 7-11

Decyduje marka / Jacek St. Ławicki // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 12, s. 12-15

DNA marki / Julia Izmałkowa // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 11, s. 59-61

Droga marki do mózgu / Jacek Studziński // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 6, s. 40-42

Dwa podejścia do marki / Alexander Sikora // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 12, s. 40-44

Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe – badanie opinii internautów pokolenia Y / Mirosław Moroz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 157, s. 123-132

Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury – analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera / Tomasz Smoleń // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD,
s. 365-372

Emocje kreują sukces marki / Dorota Szczerbicka // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 11, s. 86-89

Energetyzujące marki / red. Artut Maciorowski // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 10, s. 22-24

Filozofia marki w aspekcie rozwoju turystyki na przykładzie miast i gmin województwa zachodniopomorskiego / Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 53, s. 239-246

Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej / Jarosław Kowalski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 409-422

Gra wyrazistą marką / Adam Śledański // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 4, s. 16-18

Granice rozszerzenia marki / Jarosław Filipek // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 3, s. 11-12

Grzechy główne budowania marki / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 1, s. 5-9

HEYAH marka po prostu inna / Jarosław Filipek // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 11, s. 67

Humanizacja marki / Robert Michalik, Joanna Wal // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 7, s. 11-13

Ikony kultury, kultowe marki / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 5, s. 6-9

Innowacje produktowe a strategie marki / T. Taranko // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2, s. 1371-1376

Istota i tożsamość marek lokalnych i globalnych / Sylwia Badowska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD,
s. 320-325

Jak odmłodzić markę / Grzegorz Urbanek // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 2, s. 32-35

Jak rozszerzać markę / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 2, s. 26-27

Jak zbudować nową markę ? / Katarzyna Majchrzak // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2009, nr 1,
s. 72-79

Jedna czy wiele marek ? / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 10, s. 48-51

Kapitał i wartość finansowa marki / Marcin Wołkiewicz // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 12, s. 13-14

Kluczowe korzyści marki / Monika Hajdas // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 8, s. 70-72

Kłopoty marki „Ameryka” / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 12, s. 10-12

Kolor w budowaniu strategii marki / Małgorzata Budzanowska // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 11,
s. 10-12

Komu potrzebna jest wycena marki ? / Olga Grzybek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 245, s. 103-110

Komunikowanie elementów wsparcia marki jako tworzenie wiedzy o marce na przykładzie marek własnych detalistów / Zbigniew Spyra // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 261, s. 100-111

Komunikowanie kraju pochodzenia a postawy konsumentów wobec marki / Teresa Taranko // Marketing
i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 426-434

Koncept marki / Agata Wiszniewska, Renata Szopa-Milde // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 7, s. 58-61

Konglomerat marek luksusowych w czasach kryzysu : analiza działań grupy LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton w latach 2007-2010 / Przemysław Pater // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2013, z. 132, s. 153-168

Konstruowanie portfela marek / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 3, s. 16-18

Kraj pochodzenia marki jako kryterium wyboru produktów przez konsumentów / Radosław Baran // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 14-20

Kreacja marki samochodów w nowych mediach – studium przypadku marki Alfa Romeo / Jacek Dziwulski, Radosław Piątek // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 66-74

Kreatywne podejście do marki / Anna Rybak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2012, nr 114, s. 160-171

Kreowanie marki na rynku business to business /  Elżbieta Gąsiorowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2005, t. 4, s. 161-178

Kreowanie marki na rynku dziecięcym / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka // Marketing w Praktyce.
– 2004, nr 7, s. 9-11

Kreowanie marki w banku / Janina Harasim // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 2, s. 53-56

Kreowanie wartości przez marki korporacyjne / Krzysztof Chmielewski // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 344-348

Kreowanie wirtualnego oblicza marki / Agnieszka Ryng // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 2, s. 45-47

Krótka historia marki w Polsce / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 3, s. 4-7

Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych / Katarzyna Orfin // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2012, nr 96, s. 261-270

Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU / Beata Meyer // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 219-228

Kształtowanie marki regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Grażyna Rosa, Krzysztof Barczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 193-200

Kształtowanie silnej marki / Anna Cwynar // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 2, s. 28-31

Kulisy siły marek internetowych / Artur Puszkiewicz // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 12, s. 72-75

Kultura marki / Tomasz Zgliczyński-Cuber // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 8, s. 57-59

Lojalność a przywiązanie do marki / Tomasz Jakubowski // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 11, s. 4-7

Marka – składnik luki sprawozdawczej przedsiębiorstw / Mirosław Marcinek // Rachunkowość. – 2009,
nr 5, s. 12-19

Marka a wartość dla akcjonariuszy w okresie kryzysu finansowego 2008-2009 / Grzegorz Urbanek // Problemy Zarządzania. – 2011, nr 1, s. 155-169

Marka doskonalona bez końca / Jarosław Filipek // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 4, s. 52-54

Marka firmy jako wyznacznik pozycji rynkowej / Wiesław Chrząszcz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 605, s. 169-182

Marka firmy w roli pracodawcy / Agnieszka Izabela Baruk // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 13, s. 19-26

Marka godna zaufania / Bożena Chmielarczyk // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 8, s. 10-12

Marka i wizerunek sieci / Paweł Gruszecki // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 3, s. 52-55

Marka jako instrument przewagi konkurencyjnej na rynkach w dobie kryzysu / Marcin Janowski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
– 2010, nr 46, s. 123-130

Marka jako kluczowy czynnik sukcesu / Katarzyna Mokrysz, Adam Mokrysz // Nowe Życie Gospodarcze.
– 2005, nr 12, s. 14-16

Marka jako komunikat / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 8, s. 8-9

Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce / Justyna Rutecka // Współczesna Gospodarka.
– 2016, nr 2, s. 121-130

Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji / Marcin Jędrzejczyk, Marek Mikosza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 440, s. 225-234

Marka LUX MED i sztuka / Ewa Kochańska, Fryderyk Rzymowski // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 10,
s. 39-41

Marka miedzy stereotypem a tabu / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 8, s. 14-16

Marka na rynkach zagranicznych / Małgorzata Bartosik // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 7, s. 49-52

Marka pod wpływem / Michał Siejak // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 2, s. 44-51

Marka pozwala żyć : [rozmowa z Jimem Williamsem, wiceprezesem i dyrektorem ds. strategii i badań
w Young&Rubicam Brands]
/ rozmawiał Krzysztof Dziurzyński // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 11,
s. 68-69

Marka pracodawcy a marka zatrudnienia – dyskusja pojęć / Anna Jędrzejczyk // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2013, nr 4, s. 131-140

Marka prawdziwie luksusowa / Ewelina Sęk // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 7, s. 4-8

Marka taka jak ty / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 11, s. 11-12

Marka w służbie klienta : [rozmowa z Agnieszką Brukszo, dyrektorem działu marketingu Statoil Polska] / rozmawiał Krzysztof Dziurzyński // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 3, s. 68-69

Marka wizjonerska / Marek Staniszewski // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 10, s. 72-75

Marka wizytówką firmy / Arkadiusz Dobosz // Marketing w Praktyce. – 1998, nr 5, s. 30-31

Marka własna przywiązuje / Daniel Chudzik // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 7, s. 47-49

Marka wspiera markę / Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 1, s. 17-19

Marka wybrana / Agnieszka Kozak, Martyna Olesińska // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 10, s. 12-15

Marka z bocianem / Aleksandra Paprocka // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 4, s. 55-58

Marka z eventem / Mariusz Ludwiński // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 6, s. 40-41

Marketing wirusowy a sposób postrzegania marki / Anna Scheibe // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 88, s. 91-100

Marki – eksponowane, chowane, puszkowane / Urszula Kuczwalska Janusz Komór // Marketing
w Praktyce. – 2009, nr 6, s. 55-57

Marki globalne i ich liderzy / Mirosław Bochenek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 2, s. 59-68

Marki globalnie pożądane / Leszek Rewers, Grzegorz Wojciechowski // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 3, s. 48-49

Marki na rynku budowlanym / Joanna Okupska // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 8, s. 63-66

Marki rosną nam wszerz / Magdalena Kuśmierz // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 3, s. 66-68

Marki w skrótach / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 12, s. 13-15

Marki wchodzą do szkół / Marcin Awdziej // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 3, s. 22-26

Marki wiernych wyznawców / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 5, s. 38-40

Marki własne dyskontują sukces (cz. I) / Aleksandra Reymer-Goździewicz // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 8, s. 16-19

Marki własne dyskontują sukces (cz. II) / Aleksandra Reymer-Goździewicz // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 10, s. 22-25

Marki własne dyskontują sukces (cz. III) / Aleksandra Reymer-Goździewicz // Marketing w Praktyce.
– 2005, nr 11, s. 37-39

Marki własne handlowych gigantów / Zbigniew Spyra// Marketing w Praktyce. – 2003, nr 5, s. 8-11

Marki własne przedsiębiorstw handlowych w Polsce / Halina Wojnarowska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD, s. 953-959

Marki własne sieci handlowych / Roman Baszun // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 7, s. 53-56

Markowe legendy / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 10, s. 16-17

MARTINI – półtora wieku marki / Agata Olesińska // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 9, s. 22-25

Media społecznościowe a wizerunek marki / Magdalena Brzozowska-Woś // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 53-65

Metamorfozy marki 3M / Ilona Gajewska // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 10, s. 20-21

Miasto jako marka – analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin / Kamila Krzyżanowska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 192-203

Miasto jako marka / Anna Gołębicka, Maciej Musioł // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 1, s. 66-70

Mity i marki (cz. I) / Krzysztof Polak // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 12, s. 45-47

Mity i marki (cz. II) / Krzysztof Polak // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 1, s. 46-48

Mocna marka ścierna / Grzegorz Osóbka, Dariusz Żabierek // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 7, s. 29-33

Mozół tworzenia marki / Rafał Maciąg // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 11, s. 40-43

Natura wspólnoty wokół marki w świetle badań własnych / Monika Skorek // Marketing i Rynek. – 2017,
nr 7, CD, s. 670-683

Nazwisko jak marka / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 9, s. 14-15

New Luxury – luksus dla mas / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 8, s. 6-9

Niepewna przyszłość marek własnych / Jarosław Pieniak // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 7, s. 12-15

Niepewny los polskich marek w UE / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 1, s. 15-17

Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa / Olgierd Witczak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 140, s. 80-97

Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu / Sławomir Kotylak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 133-144

Odświeżenie marki stroną internetową / Małgorzata Olszewska, Alicja Miłuńska // Marketing w Praktyce.
– 2007, nr 6, s. 22-26

Opakowanie kreuje markę / Magdalena Ankiel-Homa, Maciej Urbaniak // Marketing w Praktyce. – 1999,
nr 3, s. 43-35

Osobowość i unikalność marki / Agnieszka Kozak // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 1, s. 20-22

Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnościowym w Polsce / Hanna Górska-Warsewicz // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego.
– 2008, T. 5(20), s. 7-14

Planowanie komunikacji mobilnej marki / Jacek Kall // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy.
– 2016, nr 45, s. 274-281

Pod presją marek detalistów / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 4, s. 9-12

Podobieństwo groźne na półce / Dorota Szczerbicka, Aleksander Krzyżowski // Marketing w Praktyce.
– 2005, nr 4, s. 6-9

Podstawy i sposoby kształtowania wizerunku marki globalnej − case study / Paulina Reformat // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 321, s. 153-170

Pokochać markę z lojalności / Arkadiusz Dobosz // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 7, s. 43-46

Postaw na markę / Dorota Szczerbicka // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 10, s. 18-21

Postrzeganie marek własnych produktów żywnościowych a perspektywy ich rozwoju / Kazimierz Cyran // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 450, s. 114-124

Potencjał wykorzystania reklamy natywnej dla celów budowy siły marki / Bartłomiej Kurzyk // Marketing
i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 204-212

Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograniczenia / Danuta Szwajca // Economy
and Management. – 2009, nr 1, s. 44-59

Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku / Magdalena Grębosz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 385-396

Przedłużanie życia marki / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 5, s. 15-19

Przeprowadzanie marki przez kryzys / Anna Nalazek // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 6, s. 31-33

Przeżyją marki istotne / Anna Gołębicka, Maciej Musioł // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 9, s. 46-49

Rebranding, czyli strategia zmiany wizerunku marki / Maria Johann // Zarządzanie. Teoria i Praktyka
– 2013, nr 1, s. 167-175

Recepta na markę medyczną / Małgorzata Biernikiewicz // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 9, s. 40-44

RED dla planety / Grzegorz Kosson // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 5, s. 6-7

Repozycjonować czy budować od nowa ? / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 3, s. 19-21

Rewitalizacja flagowych marek / redaguje Artur Maciorowski // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 5,
s. 14-15

Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki / Adam Rudzewicz // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD,
s. 644-648

Rola kolorów w kreowaniu wizerunku marki – wybrane przykłady /Beata Tarczydło // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 8, CD, s. 741-746

Rola marki korporacyjnej w portfelu marek / K. J. Chmielewski // Logistyka. – 2015, nr 2, CD nr 2,
s. 1160-1165

Rola marki w reklamie prasowej / Adalberta Walden-Kozłowska, Wacław Dąba // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 675, s. 21-39

Rola sojuszy marek we współczesnych procesach kreowania marek własnych detalistów / Zbigniew Spyra // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 233,
s. 181-191

Rola zaangażowania nowoczesnych konsumentów w zarządzaniu marką / Paulina Zielińska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 45, s. 291-299

Rola zaufania w budowaniu marki pracodawcy z wyboru / Monika Chodorek, Barbara Józefowicz // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 950-956

Rozciąganie marki – kusząca strategia wzrostu / Renata Szopa-Milde // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 1, s. 20-24

Rozkwit marek detalistów (cz. I) / Jacek Kall // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 12, s. 10-12

Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych) / Dorota Witkowska, Janusz Witkowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 62, s. 97-117

Rozwój i znaczenie marki własnej / Magdalena Kowalska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 2, s. 353-365

Rozwój marki a potencjał klienta / Tomasz Jakubowski // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 6, s. 4-6

Rozwój warunkiem życia marki / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 2, s. 9-11

Różne twarze marki B2B / Jacek Pogorzelski // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 2, s. 43-45

Samochód dobrze nazwany / Andrzej Szymczyk // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 5, s. 20-22

Selektywność udziału marki na rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2005, nr 680, s. 5-12

Selektywność wyboru marek na rynku / Stefan Mynarski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2000, nr 543, s. 5-22

Silna marka z dobrym scenariuszem / Jarosław Filipk // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 6, s. 67

Siła marki a wyniki finansowe banków / Grzegorz Urbanek // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 2,
s. 353-364

Skuteczne rozszerzanie marki (cz. I) / Marzanna Witek-Hajduk // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 2,
s. 44-44

Skuteczne rozszerzanie marki (cz. II) / Marzanna Witek-Hajduk // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 3,
s. 47-50

Skuteczne wprowadzanie marki / Jacek Sadowski // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 11, s. 8-10

Skuteczność kreowania tożsamości marki w internecie / Grzegorz Szymański, Robert Blażlak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 88, s. 109-117

Slogan promujący markę / Cezary Mistewicz // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 11, s. 21-23

Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki / Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 57,
s. 179-188

Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina / Agnieszka Smalec, Piotr Wachowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 56, s. 201-212

Strategia z marki / Robert Michalik // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 4, s. 42-45

Strategiczne zarządzanie marką miasta – wybrane aspekty / Ewa Glińska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 5, dod. CD nr 5, s. 352-358

Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych / Katarzyna Sanak-Kosmowska, Iryna Manczak // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 342-348

Styl życia a lojalność wobec marki / Ewa Nowak // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 1, s. 4-6

Survival Marketing – budowanie silnej marki / Maciej Świątek // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 10,
s. 15-19

Świat marek młodych / Grzegorz Kowalski // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 7, s. 50-52

Teoretyczne aspekty wyceny marki korporacyjnej / Józef Hozer, Christian Lis // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 1, s. 63-71

Tożsamość i wizerunek marki miasta na przykładzie Kazimierza Dolnego / Mariusz Trojanowski, Karolina Domeradzka // Marketing i Rynek. – 2016, nr 10, CD, s. 582-594

Tracking marek i kampanii reklamowych / Mateusz Galica, Magdalena Sawińska // Marketing w Praktyce.
– 2002, nr 9, s. 7-10

Trzy podejścia do marki / Jerzy Altkorn // Marketing w Praktyce. – 1996, nr 9/10, s. 37-30

Twarz dla marki / Stanisław Pogorzelski // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 11, s. 46-47

Tworzenie silnej marki (cz. I) / Grzegorz Urbanek // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 4, s. 47-49

Tworzenie silnej marki (cz. II) / Grzegorz Urbanek // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 5, s. 17-19

W markę warto inwestować / Paweł Dobski // Marketing w Praktyce. – 1998, nr 2, s. 29-32

W poszukiwaniu pozycji marki / Anna Gołębicka // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 11, s. 12-14

Wartość marki dla klienta / Piotr Kwiatkowski // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 6, s. 18-21

Wartość marki jako wskaźnik : metody pomiaru / Wioleta Kucharska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 460, s. 90-100

Więź klienta z luksusową marką / Dominika Meinardi // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 4, s. 42-44

Wizerunek marek innowacyjnych – wyniki badań empirycznych w wybranych sektorach w Polsce
i we Francji
/ Magdalena Grębosz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 9, CD, s. 122-127

Wizerunek marki w strategii co-brandingu / Magdalena Grębosz // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, CD,
s. 430-436

Wpływ działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkową znajomość marki / Honorata Howaniec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 63, s. 84-90

Wpływ marki na decyzje zakupowe konsumentów w opinii mieszkańców miasta Tarnobrzeg / Wiesław Szopiński // Marketing i Rynek. – 2014, nr 6, CD, s. 748-762

Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego / Roman Chorób // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 35, s. 78-87

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki / Honorata Howaniec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 45, s. 32-40

Wprowadzanie nowej marki na rynek medyczny / Kinga Szydzińska // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 11, s. 13-15

Wrażliwy prestiż marki luksusowej / Ewelina Sęk // Marketing w Praktyce. – 2004, nr 10, s. 29-31

Współczesne zarządzanie marką / Małgorzata Ostrowska // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2009, z. 96, s. 196-208

Wybrane aspekty zarządzania markami sieci organizacyjnych / Beata Tarczydło // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 90, s. 111-124

Wybrane aspekty zarządzania marką żywnościową / Joanna Szwacka-Mokrzy // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 8, CD, s. 729-735

Wycena marki / Grzegorz Urbanek // Rachunkowość. – 2004, nr 10, s. 23-29

Wyjątkowa wartość marki / Maciej Urbaniak // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 2, s. 45-48

Wymiar kulturowy marki produktowej i korporacyjnej – perspektywa znaczeniowa / Tomasz Serwański // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2016, z. 151, s. 191-216

Zachowania konsumentów wobec marek w sytuacjach kryzysowych / Hanna Górska-Warsewicz // Problemy Zarządzania. – 2013, nr 1, t. 1, s. 143-156

Zacząć od marki / Arkadiusz Żmudziński // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 12, s. 30-31

Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych / Regina Klimkowska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
– 2003, nr 624, s. 53-63

Zarządzanie marką innowacyjną : (case study Apple Computers) / Paweł Gruszecki // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 1, s. 23-26

Zarządzanie marką w dobie nadpodaży / Wioleta Kucharska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD,
s. 22-30

Zarządzanie marką w sieci / Jacek Wlazło // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 6, s. 22-23

Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy / pod redakcją naukową Grażyny Nowaczyk
i Dariusza Sobolewskiego
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, nr 44

Zarządzanie znaczeniem marki / Marek Staniszewski // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 8, s. 6-10

Zasobność marki / Marek Staniszewski // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 6, s. 36-39

Zaufane marki Europejczyków / Alicja Fuksiewicz // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 9, s. 53-55

Zaufanie jako element zarządzania marką / Tomasz Dryl // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 2, T. 2, s. 43-53

Zaufanie konsumenta do marki produktu na rynku konsumpcyjnym / Tomasz Dry // Marketing i Rynek.
– 2014, nr 8, CD, s. 1044-1051

Zmienne prawo zarządzania marką / Maciej Świątek // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 6, s. 27-29

Znaczenie konkursu „Teraz Polska” w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa / Katarzyna Przybylska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 720, s. 157-171

Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce / Aleksandra Lubańska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej.
– 2011, nr 87, s. 83-94

Znaczenie marki dla samorządu województwa zachodniopomorskiego / Grażyna Rosa // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 61, s. 363-372

Znaczenie marki i kategorii produktu w decyzjach nabywczych konsumentów / Yuliya Smygur // Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – 2010, nr 1, s. 235-244

Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP / Katarzyna Liczmańska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 102, s. 86-95

Znaczenie marki produktów mleczarskich w społeczeństwie informacyjnym / Mariusz Grębowiec // Marketing i Rynek. – 2014, nr 11, CD, s. 159-169

Znaczenie turystyki w budowaniu marki narodowej „Polska” / Mariola Łuczak // Zarządzanie i Finanse.
– 2012, nr 2, T. 2, s. 117-134

Zróżnicowanie kampanii reklamowych w obrębie marki jako efekt różnic kulturowych / Monika Nalewajek / Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – 2011, nr 2, s. 135-143

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Wykorzystanie marki do kreowania wartości w bankach / Grzegorz Urbanek // Bank i Kredyt. – 2005, nr 1, s. 67-76

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wykorzystanie Big Data w badaniu wizerunku marki w świadomości konsumentów / Krystyna Iwińska-Knop, Hanna Krystyańczuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 9, s. 28-42

Przewaga konkurencyjna organizacji w świetle kryteriów wyboru marki / Janusz Ząbek // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 2, s. 57-66

Pozycjonowanie marki oparte na idei CSR / Iwona Mendyk, Bartosz Zdunek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 9, s. 3-12

Rola marki w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Tomasz J. Dąbrowski // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 2, s. 76-84

Budowa marki i zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji employer brand / Katarzyna Wojtaszczyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 3, s. 37-46

Wartość marki dla firmy i klienta / Grzegorz Urbanek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 11, s. 22-28

Plasowanie – sztuka zdobywania miejsca w świadomości nabywcy / Robert Góra // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2000, nr 10, s. 23-26

Czynniki kształtujące wartość marki / Marek Panfil // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 4, s. 22-25

Wycena wartości rynkowej marki / Marek Panfil // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 3, s. 19-21

Pozycjonowanie nowego produktu na rynku / Ilona Penc-Pietrzak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 2, s. 13-16

Ekonomista

Kapitał marki a rozwój jednostek terytorialnych / Magdalena Florek // Ekonomista. – 2013, nr 3, s. 411-425

Handel Wewnętrzny

Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreacji wizerunku marki na przykładzie linii lotniczych / Alicja Kozyra // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 5, s. 222-230

Selfie i jego rola w komunikacji marki / Monika Hajdas // Handel Wewnętrzny. – 2017, nr 2, s. 113-124

Rola marki w procesie zakupu mleka i jego przetworów / Mariusz Grębowiec // Handel Wewnętrzny.
– 2016, nr 5, s. 69-81

Paradygmat marki w dobie digitalizacji i technologii mobilnej / Beata Tarczydło // Handel Wewnętrzny.
– 2016, nr 5, s. 314-323

Społeczność marki jako przykład innowacji marketingowych / Tomasz Dryl // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2, s. 90-100

Ocena marek produktów spożywczych wykorzystujących styl retro przez młodych konsumentów z Polski i Francji – wyniki badań porównawczych / Magdalena Grębosz // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2,
s. 160-171

Promocja marki w mediach społecznościowych / Agnieszka Werenowska // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 2, s. 205-215

Pozacenowe elementy budowania wizerunku marki własnej w komunikacji sieci handlowych FMCG
na rynku polskim
/ Magdalena Nowak // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 2, s. 153-163

Symboliczny i społeczny wymiar marki – wpływ na zachowania konsumentów odzieży / Katarzyna Sempruch-Krzemińska // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 1, s. 80-88

Marki własne – instrument konkurowania detalistów na polskim rynku / Bartłomiej Stopczyński // Handel Wewnętrzny. – 2010, nr 1/2, s. 22-28

Globalna marka na globalnym rynku / Agnieszka Jeran // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 4/5, s. 10-16

Determinanty silnej marki na polskim rynku farb / Arkadiusz Moroz // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 3,
s. 42-46

Rozwój marek własnych w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. – 2007, nr 4/5,
s. 14-22

Strategie marki w procesie globalizacji / Arkadiusz Moroz // Handel Wewnętrzny. – 2007, nr 1, s. 26-30

Strategie rozwoju marki własnej za granicą / Tomasz Domański // Handel Wewnętrzny. – 2005, nr 3, s. 6-10

Strategie rozwoju marki własnej na rynku polskim / Tomasz Domański // Handel Wewnętrzny. – 2005, nr 2, s. 8-13

Rozwój marek własnych w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 4/5,
s. 10-14

Marketing i Rynek

Wykorzystanie powierzchni samochodów osobowych do prezentacji logo marki / Aleksander Lotko, Paweł Skrok // Marketing i Rynek. – 2017, nr 1, s. 20-29

Przegląd marek własnych sieci handlowych w Polsce i na świecie / Urszula Garczarek-Bak // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 9, s. 2-14

Siła marki miejsca / Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Balkiewicz-Żerek // Marketing i Rynek. – 2015, nr 6, s. 14-23

Zarządzanie marką oraz jej architekturą na przykładzie marki Porsche / Łukasz Stawecki // Marketing
i Rynek. – 2015, nr 4, s. 24-32

Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce / Magdalena Nowak, Grażyna Śmigielska // Marketing
i Rynek. – 2015, nr 2, s. 10-16

Krzywa miłości do marki / Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2014, nr 10, s. 40-41

Wpływ postrzeganej równości marek na lojalność konsumentów / Anna Jaszczewska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 8, s. 24-29

Proces postrzegania marek produktów u dzieci / Anna Sibińska, Marta Smoręda, Magdalena Zamolska // Marketing i Rynek. – 2013, nr 12, s. 20-27

Kształtowanie marki kluczowych przedsiębiorstw budowlanych / Andrzej Buszko // Marketing i Rynek.
– 2013, nr 8, s. 32-37

Odtworzenie cyklu życia marki na przykładzie marki napojów Hellena / Krzysztof Koszela, Bogdan Sojkin // Marketing i Rynek. – 2013, nr 7, s. 22-30

Proces wyboru ambasadora marki / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2013, nr 7, s. 38-39

Sprawdzanie hipotez w marketingu na przykładzie badań ocen poszerzeń marek : metodologia, stan wiedzy i perspektywy dalszych badań / Ryszard Kłeczek // Marketing i Rynek. – 2013, nr 3, s. 8-16

Skala konstruowania siebie przez marki – polska adaptacja skali Brand Engagement In Self-Concept (BESC) / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. – 2012, nr 8, s. 15-19

Reklama a siła i wartość marki dla wybranych kategorii produktów / Grzegorz Urbanek // Marketing
i Rynek. – 2012, nr 5, s. 15-21

Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce / Maciej Dębski // Marketing i Rynek. – 2012, nr 5, s. 28-35

Wpływ strategii co-brandingu na kapitał marki / Magdalena Grębosz // Marketing i Rynek. – 2012, nr 3,
s. 7-13

Koncepcja wielozmysłowego doświadczania marki / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2012, nr 3, s. 39-40

Marka przedsiębiorstwa jako nowy paradygmat brandingu / Tomasz J. Dąbrowski // Marketing i Rynek.
– 2011, nr 9, s. 2-8

Wizerunek marki na niskowysiłkowym torze przetwarzania danych / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. – 2011, nr 8, s. 16-20

Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2011, nr 8, s. 29-35

Kolor i kształt w identyfikacji marki – cz. 2 / Andrzej Falkowski, Dustin Du Cane, Justyna Olszewska // Marketing i Rynek. – 2011, nr 5, s. 16-21

Kolor i kształt w identyfikacji marki – cz. 1 / Andrzej Falkowski, Dustin Du Cane, Justyna Olszewska // Marketing i Rynek. – 2011, nr 4, s. 13-18

Marka w sieci : jak Internet może zniszczyć reputację marki / Artur Olczak, Rita Sobczyk // Marketing
i Rynek. – 2010, nr 12, s. 13-19

Jak zmierzyć siłę marki kraju ? / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2010, nr 12, s. 34-35

Próba scalenia koncepcji zarządzania marką / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2010, nr 11,
s. 39-41

Model przygotowania strategii marki miejsca / Piotr Lutek, Andrzej Gołoś // Marketing i Rynek. – 2010,
nr 10, s. 17-24

Wykorzystanie marki w sektorze dostawców energii / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2010,
nr 10, s. 31-37

Znaczenie marki na rynku odzieżowym / Katarzyna Sempruch, Jacek Kall // Marketing i Rynek. – 2010, nr 8, s. 25-30

Osobowość marki a jej kapitał z perspektywy konsumenta / Oleg Gorbaniuk, Joanna Wolska // Marketing
i Rynek. – 2010, nr 7, s. 8-13

Metody pomiaru wizerunku marki / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. – 2010, nr 6, s. 10-15

Struktura wiedzy o marce / Wiktor Razmus // Marketing i Rynek. – 2010, nr 5, s. 9-14

Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci marki / Andrzej Falkowski, Alicja Grochowska // Marketing i Rynek. – 2010, nr 5, s. 34-40

Wpływ liczby i rodzaju modyfikacji oryginalnych nazw marek na ich błędne rozpoznawanie / Oleg Gorbaniuk, Ewelina Sawicka // Marketing i Rynek. – 2009, nr 11, s. 8-14

Czynniki determinujące liczbę marek w portfelu / Jacel Kall i in. // Marketing i Rynek. – 2009, nr 8, s. 2-6

Typologia osobowości marek / Oleg Gorbaniuk, Marta Gajda // Marketing i Rynek. – 2009, nr 7, s. 14-19

Kulturowe podejście do zarządzania marką na globalnym rynku / oprac. Jarosław Sawicki // Marketing
i Rynek. – 2009, nr 6, s. 37-39

Znaczenie marek produktów spożywczych w opiniach polskich nabywców / Agnieszka Izabela Baruk // Marketing i Rynek. – 2009, nr 2, s. 32-37

Deprecjacja marki w negatywnej reklamie porównawczej / Andrzej Falkowski, Marcin Szymański, Agnieszka Woźnica // Marketing i Rynek. – 2009, nr 1, s. 15-21

Rola instytucji kultury w kreowaniu marki miasta / Magdalena Sobocińska // Marketing i Rynek. – 2009,
nr 1, s. 22-30

Wymiary personifikacji marek / Oleg Gorbaniuk, Katarzyna Ostrowska // Marketing i Rynek. – 2008, nr 10, s. 8-13

Sposoby kreacji silnej marki na polskim rynku farb / Arkadiusz Moroz // Marketing i Rynek. – 2008, nr 5,
s. 28-31

Motywy producentów podejmowania produkcji pod markami detalistów / Ewa Kiczmachowska // Marketing i Rynek. – 2007, nr 10, s. 20-26

Pozycjonowanie marek należących do detalistów w Polsce / Ewa Kiczmachowska.// Marketing i Rynek.
– 2007, nr 9, s. 23-29

Architektura marek jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Maciej Dębski // Marketing i Rynek. – 2007, nr 5, s. 14-21

Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki / Jean-Christophe Giger, Ewa Domaradzka, Anna Majkowska, Grzegorz Pochwatko // Marketing i Rynek. – 2007, nr 5, s. 35-38

Sieć sklepów jako marka / Jacek Kall // Marketing i Rynek. – 2007, nr 3, s. 2-7

Marka miasta / Magdalena Korczyńska // Marketing i Rynek. – 2006, nr 12, s. 2-10

Podstawowe prawdy o luksusie / Katarzyna Lewko, Artur Jasiński // Marketing i Rynek. – 2006, nr 6, s. 7-14

Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika / Agnieszka Kozak, Aneta Gózik, Agnieszka Trojanowska // Marketing i Rynek. – 2006, nr 2, s. 21-25

Zastosowanie wskaźnika siły marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2004, nr 12, s. 2-8

Zwiększenie efektywności strategii budowy marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2004, nr 11, s. 2-9

Pajęczyna marek / Shirley Leitch, Neil Richardson ; oprac. z ang. Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek.
– 2004, nr 9, s. 39-40

Założenia koncepcji marki turystycznej / Aleksander Panasiuk // Marketing i Rynek. – 2004, nr 8, s. 2-7

Polskie marki produktowe w okresie przemian gospodarczych / Maciej Dębski // Marketing i Rynek.
– 2004, nr 7, s. 22-28

Marki dóbr i usług w opinii konsumentów / Barbara Mikołajczyk, Robert Wolny // Marketing i Rynek.
– 2004, nr 4, s. 32-34

Znaczenie marki w sektorze producentów piwa / Adam Sadowski // Marketing i Rynek. – 2004, nr 3,
s. 23-27

Postawy konsumentów wobec marek / Barbara Kucharska, Mirosława Malinowska // Marketing i Rynek.
– 2004, nr 1, s. 25-29

Drugoplanowe elementy wsparcia marki / Jacek Kall // Marketing i Rynek. – 2003, nr 11, s. 14-21

Tożsamość marki we wprowadzaniu marki na rynek / Jacek Kall // Marketing i Rynek. – 2003, nr 10, s. 2-7

Zarządzanie marką w warunkach globalizacji gospodarki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2002, nr 10, s. 11-15

Pomiar kapitału marki – miary marketingowe / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2002, nr 4, s. 2-8

Strategie marki na rynku dóbr produkcyjnych / Maciej Urbaniak // Marketing i Rynek. – 2002, nr 4, s. 14-19

Strategie rozwoju marek handlowych – cz. 2 / Tadeusz Domański // Marketing i Rynek. – 2001, nr 10,
s. 9-13

Strategie rozwoju marek handlowych – cz. 1 / Tadeusz Domański // Marketing i Rynek. – 2001, nr 9, s. 9-13

Narodowość jako marka handlowa / John O’Shaughnessy, Nicholas Jackson O’Shaughnessy; oprac. Tomasz Oracz // Marketing i Rynek. – 2001, nr 7, s. 30-34

Budowa lojalności względem marki na rynku dóbr przemysłowych / Zygmunt Waśkowski // Marketing
i Rynek. – 2001, nr 3, s. 17-23

Architektura marki / David A. Aaker, Erich Joachimsthaler ; oprac. z ang. Monika Sikorska // Marketing
i Rynek. – 2001, nr 2, s. 33-38

Globalizacja marki – nowe wyzwania marketingowe / Tomasz Domański // Marketing i Rynek. – 2001, nr 1, s. 7-12

Marki handlowe bez granic / Christopher M. Moore, John Fernie, Steve Burt, oprac. Tadeusz Oracz // Marketing i Rynek. – 2001, nr 1, s. 36-40

Mantra marki – zastosowanie i kryteria / Kevin Lane Keller; oprac. Daria Wiekiera // Marketing
i Rynek. – 2000, nr 12, s. 34-35

Marka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2000,
nr 8/9, s. 8-16

Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju marek prywatnych / Zygmunt Waśkowski // Marketing i Rynek.
– 2000, nr 7, s. 2-7

Marka w strategiach rozwoju firm produkcyjnych na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego / Bożena Słomińska // Marketing i Rynek. – 2000, nr 7, s. 24-29

Składniki kapitału marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2000, nr 6, s. 15-24

Marki handlowe w Polsce / Urszula Kłosiewicz // Marketing i Rynek. – 2000, nr 6, s. 25-29

Koncepcja kapitału marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 2000, nr 5, s. 8-15

Techniki public relations w działaniach promocyjnych marki produktu / Tomasz Makaruk // Marketing
i Rynek. – 2000, nr 5, s. 16-22

Przywiązanie do marki a wartości indywidualne konsumentów / Artur Domurat // Marketing i Rynek.
– 2000, nr 3, s. 8-15

Zainteresowanie przedsiębiorstw strategią marki / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. – 2000, nr 2,
s. 19-22

Prywatne marki – szansa czy zagrożenie ? / David Dunne, Chakravarthi Narasimhan ; oprac. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. – 1999, nr 12, s. 42-44

Budowanie marki firmy sieciowej poprzez tożsamość / Andrzej Kacprzyk // Marketing i Rynek. – 1999,
nr 11, s. 11-14

Efektywne wykorzystywanie marki firmy lub produktu / Jarosław Filipek // Marketing i Rynek. – 1999,
nr 10, s. 2-7

Wizerunek marki i jego znaczenie / Małgorzata Kieżel // Marketing i Rynek. – 1999, nr 6, s. 14-16

Metody oceny marek / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. – 1999, nr 5, s. 2-6

Wojna marek / oprac. z ang. Tomasz Oracz // Marketing i Rynek. – 1999, nr 5, s. 34-35

Bezcenna marka / Sara Lorge; oprac. Tomasz Oracz // Marketing i Rynek. – 1999, nr 2, s. 43-44

Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów. Cz. 2 / Leslie de Chernatonay, Francesca Dall’Olmo Riley ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. – 1998, nr 12, s. 40-41

Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów. Cz. 1 / Leslie de Chernatonay, Francesca Dall’Olmo Riley ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. – 1998, nr 11, s. 31-33

Image – czynnikiem sukcesu firmy / Magdalena Biedermann, Maciej Urbaniak // Marketing i Rynek. – 1998, nr 11, s. 17-19

Marka detalisty – kolejny krok w stronę nowej jakości w polskim handlu / Magdalena Biedermann // Marketing i Rynek. – 1998, nr 10, s. 17-20

Stereotypy i ich wpływ na przekaz reklamowy oraz postrzeganie wizerunku marki / Małgorzata Kieżel // Marketing i Rynek. – 1998, nr 7, s. 25-30

Ingerencja w tożsamość firm / Jarosław Filipek // Marketing i Rynek. – 1998, nr 3, s. 14-17

Test rozpoznawania opakowań jako metoda badania skuteczności promocji nowego produktu / Izabela Sowa // Marketing i Rynek. – 1998, nr 3, s. 30-34

Zarządzanie markami na rynkach zagranicznych / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 1998, nr 2,
s. 2-9

Marketingowa funkcja nazwy produktu. Cz. 2 / Marek Zboralski // Marketing i Rynek. – 1997, nr 12,
s. 27-30

Marketingowa rola nazwy produktu. Cz. 1 / Marek Zboralski // Marketing i Rynek. – 1997, nr 11, s. 19-21

Pozycjonowanie znanej marki w niszy rynkowej / Krzysztof J. Galas // Marketing i Rynek. – 1997, nr 8-9,
s. 37-39

Lojalność wobec marki pod mikroskopem / Andrew Ehrenberg, John Scriven ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. – 1997, nr 8/9, s. 43-45

Kreować czy kupować markę ? / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. – 1997, nr 5, s. 2-4

Jak stworzyć doskonałość roku ? : (kształtowanie marki Cleo) / Beata Kaczmarczyk // Marketing i Rynek.
– 1997, nr 5, s. 17-19

Budowanie marki bez udziału mass mediów / Erich Joachimmsthaler, David A. Aaker ; oprac. z ang. Małgorzata Goławska // Marketing i Rynek. – 1997, nr 5, s. 38-40

Determinanty globalizacji marek / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. – 1997, nr 4, s. 2-6

Firmy zorientowane na markę / Jarosław Filipek // Marketing i Rynek. – 1996, nr 11, s. 2-6

Rozwój rynku a przyszłość marek / Jerzy Altkorn // Marketing i Rynek. – 1996, nr 10, s. 13-16

Rozszerzanie marki na nowe wyroby / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 1996, nr 6 s. 7-14

Marketingowe i prawne aspekty wyboru nazwy dla marki / Grzegorz Urbanek // Marketing i Rynek. – 1996, nr 3, s. 5-11

Wartość rynkowa marki produktu / Maciej Rydel, Krzysztof Kamiński // Marketing i Rynek. -1995, nr 10,
s. 2-6

Strategia marki produktu / Józef Sala // Marketing i Rynek. – 1995, nr 3, s. 10-11

Personel i Zarządzanie

Stacja samorozwój (4) : marka osobista – marketingowy produkt czy może coś więcej ? / Magdalena Malicka // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 10, s. 81-84

Siła marki : rozmowa z Brettem Minchingtonem, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie budowania marki pracodawcy / rozm. Radosław Kanp // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 10, s. 20-22

Misja dla wytrwałych : budowanie marki pracodawcy w Ericsson Sp. z o.o. / Katarzyna Pąk // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 11, s. 24-27

Ambasadorowie organizacji : budowa firmowej marki od wewnątrz / Roman Rostek // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 11, s. 28-31

Problemy Jakości

Marki pracodawców w opiniach polskich pracowników / Agnieszka Baruk // Problemy Jakości. – 2008, nr 5, s. 28-32

Rola marki produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów – studium przypadku / Marzena Góralczyk // Problemy Jakości. – 2007, nr 3, s. 46-48

Marka a satysfakcja klienta / Barbara Józefowicz, Robert Karaszewski // Problemy Jakości. – 2005, nr 5,
s. 18-21

Rola marki jako gwarancji jakości na rynku dóbr produkcyjnych / Maciej Urbaniak // Problemy Jakości.
– 2002, nr 1, s. 20-24

Przegląd Organizacji

Rozpoznawalność marki sponsora jako rezultat sponsoringu – studium przypadku / Michał Kucharski, Sebastian Kot // Przegląd Organizacji. – 2017, nr 3, s. 18-25

Marka pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządzaniu talentami / Zbigniew Malara, Janusz Kroik // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 8, s. 33-40

Tożsamość marki a wybory konsumenckie w warunkach globalizacji / Błażej Herzyk // Problemy Organizacji. – 2013, nr 4, s. 41-45

Siła marki polskiego pracodawcy – rezultaty badań empirycznych / Katarzyna Wojtaszczyk // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 2, s. 19-22

Jak tworzy się marki ? : praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki / Arkadiusz Moroz // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 3, s. 35-38

Szanse lokalnych marek w dobie globalizacji : wybrane zagadnienia związane z budowaniem kapitału marki / Arkadiusz Moroz // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 6, s. 34-36

Jak w dobie globalizacji wypracować przewagę konkurencyjną opartą na marce / Arkadiusz Moroz // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 3, s. 28-32

Niech marka prawdę ci powie / Mariusz Przybył ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji.
– 2005, nr 4, s. 5-7

Marka za markę / Wojciech Gasparski ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. – 2005,
nr 4, s. 8-9

Determinanty silnej pozycji rynkowej marek handlowych / Jacek Kall // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 4, s. 10-13

Marka i jej znaczenie w przedsiębiorstwie / Barbara Józefowicz // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 4,
s. 13-16

Marka produktu a znaki jakości / Piotr Rogala // Przegląd Organizacji. – 2003, nr 10, s. 38-39

Strategia marki jako element strategii rozwoju gminy / Dariusz Trzmielak // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 12, s. 34-37

Samorząd Terytorialny

Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych / Magdalena Florek, Marta Hereźniak, Anna Augustyn // Samorząd Terytorialny. – 2017, nr 10, s. 5-18

Studia Europejskie (Warszawa)

Rola marki w promocji wizerunku Polski i polskiego biznesu / Krzysztof Jasiecki // Studia Europejskie (Warszawa). – 2004, nr 1, s. 63-85

Turystyka i Hotelarstwo

Turystyczne logo / Andrzej Stasiak // Turystyka i Hotelarstwo. – 2002, nr 1, s. 91-110

Zarządanie Zasobami Ludzkimi

Strategia wzmocnienia marki i wizerunku pracodawcy (McDonald’s Polska) / Monika Kantowicz-Gdańska, Dominik Szulowski // Zarządanie Zasobami Ludzkimi. – 2009, nr 6, s. 67-74